Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Założycielki i Przyjaciółki NEWW

Joanna Regulska (Polska)

Dyrektorka Programów Międzynarodowych na Uniwersytecie Rutgers. Badaczka zajmująca się przestrzenią polityczną kobiet. Przez ostatnie 15 lat prowadziła projekty z zakresu politycznego uczestnictwa kobiet i ich praw w środkowej i wschodniej Europie oraz w środkowej Azji. Zajmowała się wpływem politycznej i ekonomicznej restrukturyzacji na proces demokratyzacji, uczestnictwem obywateli w życiu publicznym oraz decentralizacją władzy w środkowej i wschodniej Europie. Obecnie prowadzi wieloletni projekt wspierany przez Międzynarodową Fundację Nauki przy współpracy z szkołami wyższymi z Polski oraz Republiki Czech na temat kobiecych organizacji oraz rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. Dyrektorka Programu na Rzecz Lokalnego Demokratycznego Partnerstwa.

Małgorzata Tarasiewicz (Polska)

Dyrektorka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW od stycznia 2000 roku. W latach 80-tych działaczka Ruchu "Wolność i Pokój". W latach 1989 - 1991 - koordynatorka Sekcji Krajowej Kobiet NSZZ, Solidarność, następnie od 1991 do 1995, prezeska Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce. Od 1996 do 1997 - koordynatorka biura nowojorskiego oddziału organizacji Network of East-West Women. Po powrocie do Polski od 1997 do 1999 - koordynatorka projektu Amnesty International w Polsce dotyczącego powołania do życia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Od września 2003 do marca 2005 roku członkini Rady Krajowej partii Zieloni 2004.

Klelija Balta (Bośnia i Hercegowina)

Kierowniczka UNDP w Bośni i Hercegowinie, koordynatorka wielu regionalnych projektów dotyczących "gender mainstreaming" w południowo- wschodniej Europie. Badaczka z zakresu "gender mainstreaming", "responsive gender", budżetowania pod kątem płci, implementacji rezolucji 1325, lokalnego i regionalnego rozwoju ekonomicznego, edukacji dorosłych. Reprezentantka Bośni i Hercegowiny w Pakcie Stabilności w Grupie Roboczej ds. Płci w 2000 roku. Pani Balta była kluczową osobą, która rozpoczęła i rozwinęła silną międzysektorową współpracę pomiędzy rządem a sektorem organizacji pozarządowych, która była odzwierciedlona w licznych akcjach, a najbardziej godne uwagi było wdrażanie prawa na rzecz równouprawnienia płci w Bośni i Hercegowinie.

Mirjana Dokmanovic (Serbia i Czarnogóra)

Prezydentka Centrum Kobiecego na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka w Serbii i Czarnogórze. Prawniczka pracująca na arenie międzynarodowej, dziennikarka, badaczka i lektorka prowadząca zajęcia z zakresu praw człowieka i praw kobiet. Publikuje artykuły i koordynuje liczne projekty na rzecz lokalnego rozwoju oraz sprawiedliwości społecznej. Zajmuje się głównie kobiecą ekonomią i prawami socjalnymi w kontekście prywatyzacji i globalizacji, zrównoważonym rozwojem przez pryzmat równości płci. Uczestniczyła w Europejskim Forum Socjalnym w roku 2003 i w Światowym Forum Społecznym w roku 2004. Jest członkinią: Women in Development Europe (WIDE), Association for Women’s Rights in Development (AWID), Network East-West Women (NEWW), Women Waging Peace, Yugoslav International Law Association, Scientific Association Technology and Society.

Irena Grudzinska Gross (Polska/USA)

Otrzymała tytuł doktora na University Columbia w Nowym Jorku. Jest autorką licznych książek, esejów, recenzji i artykułów na łamach pism: "Aneks", "Res Publica", "The New Yorker", "Slavic Reviev", "La Fiera Letteraria", "Polish Reviev", "Gazeta Wyborcza". Wykładała na New York University. W latach 1998-2003 była odpowiedzialna za program dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Fundacji Forda. Obecnie dyrektorka Instytutu Nauk Humanistycznych w Boston University.

Annie Hillar (USA/Węgry/Polska/Holandia)

Doktorantka na Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej. Obecnie uczestniczka intensywnego rocznego kursu języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Słuchaczka wielu uniwersytetów na świecie między innymi M.T. Asser Institute w Leuven w Belgii, University of Texas at Austin w Stanach Zjednoczonych czy University of Chicago. Stypendystka między innymi Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Europy Środkowej w Budapeszcie, Phi Kappa Phi Honor Society, Readers' Digest. Obecnie pracuje w organizacji La Stada w Amsterdamie, jako konsultanta ds. pozyskiwania środków finansowych dla sieci organizacji zajmujących się handlem kobietami w Europie Wschodniej. Jest członkiem Komitetu Grupy Roboczej ds. Gender w Europejskim Stowarzyszeniu Instytutów Badawczych i Szkoleniowych. Konsultanta do spraw audytowych w Kobiecej Fundacji Czesko-Słowackiej i międzynarodowa doradczyni w Global Fund for Women.

Gulnara Ibraeva (Kirgistan)

Zamieszkała w Kirgistanie dziennikarka oraz badaczka, jedna z najbardziej znanych aktywistek w Kirgistanie i centralnej Azji, pracująca na stanowisku Przewodniczącej Departamentu Socjologii na Amerykańskim Uniwersytecie w Azji Centralnej, jest również dyrektorką kobiecej organizacji pozarządowej "Agency for Social Technologies".

Katarina Kozuchovska-Duplessy (Rosja/Polska/USA)

Wiceprezydentka Administracji i Finansów w organizacji "Transatlantyccy Partnerzy Przeciwko AIDS"

Dina Loghin (Rumunia)

Prezydentka fundacji działającej na rzecz równych szans: "Equal Opportunities for Women Foundation"

Isabel Marcus (USA)

Profesorka prawa i dyrektorka międyznarodowych stypendialnych programów w Szkole Prawniczej w Buffalo. Jedna z założycielek i dyrektorka Instytutu Badawczego i Edukacyjnego ds. Kobiet i Gender. W latach 1997-2001 zajmowała stanowisko Departamentu Studiów Kobiecych w College'u Sztuki i Nauk. Badaczka prawa rodzinnego, przemocy wobec kobiet i międzynarodowych praw kobiet. Jej obecny projekt badawczy dotyczy analizy wdrażania prawa dotyczącego przemocy domowej w Europie Wschodniej i byłym Związku Radzieckim. Stypendystka Fundacji Fulbright. Naucza na uniwersytetach w Polsce, Rosji, Czechach, Serbii, Słowacji i Gruzji w Chinach, Indiach, Pakistanie i Tajlandii.

Elena Mashkova (Republika Tatarstanu/Rosja)

Dyrektorka i założycielka organizacji pozarządowej "Femina" w Republice Tatarstanu w Rosji. Zajmuje się ochroną praw kobiet w dziedzinie ekonomi, spraw społecznych i kulturowych. Socjolożka i psycholożka. Doktorantka w dziedzinie ekonomii. Nauczycielka akademicka z zakresu zarządzania osobistego i roli różnicy płci w społeczeństwie. Autorka wielu publikacji i badań z dziedziny nauk społecznych. Trenerka szkoleń z zakresu praw kobiet i samoobrony.

Kimberly Reed (USA)

Adwokatka pracująca dla amerykańskiej firmy prawniczej Hogan&Hartson Posiada 16 letnie doświadczenie w międzynarodowych transakcjach kapitałowych, przez 6 lat była zastępcą rektora w szkole, która uważana jest za jedną z najlepszych dwudziestu szkół prawniczych na świecie. Zajmuje się kompleksowo fuzjami i przejęciami międzynarodowych firm, prywatnymi kapitałami inwestycyjnymi, projektami dotyczącymi transakcji infrastrukturalnych.

Helen Rusetskaya (Gruzja)

Mieszkająca w Gruzji członkini Stanowej Komisji na Rzecz Równości Płci, Koalicji Kobiecych Organizacji Pozarządowych w Gruzji: "Institutional Machinery" oraz grup zajmujących się "Kobietami i Budowaniem Pokoju". Członkini komitetu koordynującego regionalną sieć "Kobiet dla Pokoju", koordynatorka Kobiecego Ośrodka Informacyjnego (WIC), który został ufundowany w marcu 2000 roku dzięki inicjatywie grupy młodych kobiet i wsparciu komitetu: "Helsinki Citizens' Assembly - Georgian National Committee (hCa-GNC)". W 2000 roku "Kobiecy Ośrodek Informacji" był jednym z fundatorów Gruzińskiej Koalicji Kobiecych NGOs, która przyłączyła się do międzynarodowej organizacji "Kobiety Przeciw Przemocy - Europa"(WAVE). W marcu 2003 WIC zostało oficjalnie zarejestrowane i stało się niezależną organizacją.

Lenka Simerska (Czechy)

Była pierwszą stypendystką programu ekonomicznego NEWW w 2002 roku. Jest absolwentką wydziału socjologii politycznej i ekonomicznej Uniwersytetu w Pradze. Jest także współzałożycielką Praskiego Centrum Studiów Gender, z którym obecnie realizuje projekt Kobiety i Inwestycje Zagraniczne w Republice Czeskiej. Ma na celu badanie procesu i polityki inwestycji zagranicznych pod kątem gender. Badania dotyczą aktywizacji kobiet w procesie inwestycyjnym, inwestycji przyjaznych kobietom oraz pomocy kobietom.

Ann Snitow (USA)

Aktywna feministka od roku 1969. Członkini i założycielka Nowojorskiej Radykalnej Grupy Feministek.Współautorka wielu znanych publikacji feministycznych. Profesor literatury i studiów gender’owych w The New School for Social Research. Założycielka the Network of East-West Women (NEWW) i współtwórczyni grupy Koniec z Grzecznymi Dziewczynkami. Obecnie autorka licznych politycznych tekstów na temat sytuacji kobiet w Europie Wschodniej.

Genovena Tisheva (Bułgaria)

Dyrektorka fundacji "Bulgarian Gender Research Foundation". Bułgarska prawniczka zajmująca się prawami człowieka i prawami kobiet. Prowadząca lobbing oraz przygotowująca projekty ustaw dotyczących równości płci. Koordynatora licznych projektów badawczych i monitorujących na temat praw kobiet i praw społeczno-ekonomicznych. Dyrektorka Instytutu Treningowego na Rzecz Praw Kobiet. Członkini Sieci Ekspertów z Dziedziny Równości Płci przy Komisji Europejskiej, członkini Komitetu Koordynującego międzynarodową koalicję Social Watch.

Susanna Vardanyan (Armenia)

Prezydentka Centrum Praw Kobiet. Pracuje na uniwersytecie w Centrum Planowania Rodziny i Zdrowia Seksualnego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego aktywnie zaangażowana w ruch kobiecy, uznawana za pionierkę w tej dziedzinie. Koordynatora wielu projektów związanych z kobietami, szczególnie w zakresie walki z przemocą domową wobec kobiet. Otworzyła pierwsze w Armenii schronisko dla ofiar przemocy i ich dzieci. W roku 2002 laureatka nagrody Praw Człowieka przyznawanego przez Minnesota Advocates for Human Rights, które nagradza osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do promowania praw człowiek.

Anne Broderick Zill (USA)

Anne Zill jest dyrektorką Galerii Sztuki na Uniwersytecie New England. Zarządzała dwoma wystawami dla UNIFEM’u i Międzynarodowego Muzeum Kobiet w 2000 i 2001 roku (ww.imow.org). Jest fundatorką i dyrektorką Kobiecego Centrum na Rzecz Etniczności w ramach Współpracy z Mężczyznami na University New England. Organizacja kształtuje postępowe przywództwo kobiece z perspektywy duchowej, skupiając się na roli Stanów Zjednoczonych na świecie. Stworzyła program fundacyjny w porozumieniu z Steward Mott Chaitable Trust 25 lat temu, który skupiał się głównie na prawach kobietach, prawach reprodukcyjnych, pokoju światowym, prawach człowieka, sprawach wewnętrznych państwa w tym reformie wojska, na zagadnieniach związanych uczciwymi rządami, prawach obywateli. Była producentem oraz dyrektorem działu wiadomości w Krajowym Radiu Edukacyjnym. Publikuje artykułu w The Washington Post, Barnard College Alumnae Magazine, Washingtonian i The Maine Times.

Mariam Chamberlain (USA)

Amerykańska ekonomistka, nauczyciel akademicki, pracownik administracji rządowej i specjalista do spraw edukacji i spraw publicznych w Fundacji Forda. Współtwórca Narodowej Rady ds. Badań Kobiet. Członkini Zarządu the Feminist Press - organizacji pozarządowej działającą na rzecz eliminacji w literaturze stereotypów dotyczących płci.