Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Historia NEWW

1990

Początki

Początki nawiązywania kontaktów między kobietami z USA, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów w celu obrony praw kobiet w krajach postkomunistycznych. Rozpoczęcie współpracy i wstępne pomysły na temat założenia wspólnej organizacji.

1991

Spotkanie Założycielskie

7-9 czerwca 1991 w Dubrowniku odbywa się spotkanie założycielskie NEWW. Uczestniczki spotkania skupiają się na temacie: "W jaki sposób interesy i problemy kobiet mogą stać się elementem procesu odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w krajach postkomunistycznych?"

1994

NEWW On-Line

W latach 1994-1997 NEWW ustanawia pierwszą kobiecą sieć elektronicznej komunikacji NEWW On-Line, która jest jedną z największych sieci on-line poświęconych sprawom kobiet.

1995

Rejestracja NEWW

NEWW zostaje zarejestrowane jako organizacja w 1995 roku.

1997

Projekt: Stypendia dla Prawniczek

Od 1997 roku NEWW oferuje prawniczkom działającym na rzecz praw kobiet możliwość wyjazdu na sześciomiesięczne stypendium do USA. Od chwili rozpoczęcia projektu, NEWW wsparło w ten sposób pracę 25 prawniczek działających na rzecz praw kobiet.

1999

Rejestracja NEWW-Polska

NEWW-Polska zostaje zarejestrowane jako niezależna organizacja pozarządowa w 1999 roku w Gdańsku.

2000

Uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia NEWW-Polska

Adres http://www.neww.org.pl

2001/2003

Przygotowanie biblioteki

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem biblioteki feministycznej, zawierającej publikacje dotyczące praw kobiet, zdrowia, społeczno - kulturowej tożsamości płci, oraz ważne pozycje literatury feministycznej.

2001

Koordynacja działań Przedwyborczej Koalicji Kobiet w regionie pomorskim

NEWW-Polska koordynuje pracę dziesięciu kobiecych organizacji samorządowych północnej Polski na rzecz promocji w wyborach parlamentarnych i lokalnych tych kandydatek, które przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji kobiet i deklarują pracę na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce.

Raport na temat aktów przemocy domowej w Warszawie i Gdańsku

We współpracy z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie oraz organizacją Minnesota Advocates for Human Rights powstaje raport na temat aktów przemocy domowej w Warszawie i Gdańsku

Uzyskanie praw autorskich do tłumaczenia i polskiej adaptacji książki poświęconej zdrowiu kobiet pt. "Our Bodies, Ourselves"

Uzyskanie praw autorskich do tłumaczenia i polskiej adaptacji książki poświęconej zdrowiu kobiet pt. "Our Bodies, Ourselves" NEWW -Polska uzyskuje prawa do publikacji książki "Nasze ciała, nasze życie", zwanej biblią kobiecego zdrowia. Książka, opublikowana po raz pierwszy w USA w 1970 roku, doczekała się 12 amerykańskich reedycji i w samych Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 4 milionach egzemplarzy. Ukazała się także w kilkunastu innych językach, m.in. włoskim, japońskim, bułgarskim, w j. Breille'a.

Konferencja na temat polityki społeczno-kulturowej tożsamości płci

W lipcu 2001 roku NEWW i NEWW-Polska organizuje w Krakowie pierwszą konferencję na temat polityki społeczno-kulturowej tożsamości płci. Konferencja skupia się na zagadnieniu wpływu międzynarodowej polityki ekonomicznej na sytuację kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego.

2002/2003

"Społeczno - kulturowa tożsamość płci i równość ekonomiczna w procesie rozszerzania Unii Europejskiej" oraz "Równość ekonomiczna kobiet".

Projekt finansowany przez UNIFEM a realizowany z Koalicją Karat ma na celu wykorzystanie integracji z Unią Europejską do wzmocnienia praw ekonomicznych kobiet i równego statusu płci. Jednym z podstawowych zadań jest wylansowanie modelu działań, który po dokonaniu pewnych modyfikacji będzie można powielać w innych krajach kandydackich.
Założenia projektu odnoszące się ogólnie do rozwoju dotyczą: promowania równouprawnienia i sprawiedliwości ekonomicznej kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej oraz poprawy zrozumienia i współpracy pomiędzy Unią Europejską i innymi państwami w Europie, by zrealizować wizję Europy, w której wszyscy obywatele będą równi, niezależnie od ich tożsamości społeczno-kulturowej i od tego, czy pochodzą z Unii Europejskiej czy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
NEWW - POLSKA jest odpowiedzialne za informacyjną i komunikacyjną część projektu, m.in. stworzenie i aktualizacja strony internetowej, prowadzenie badań nad wpływem procesu rozszerzenia Unii na sytuację kobiet, opracowanie pakietów informacyjnych dla parlamentarzystów na temat Unii Europejskiej i kobiet, wydawanie biuletynu oraz organizowanie szkoleń na temat wykorzystania mediów elektronicznych przez organizacje kobiece w celach lobbyingowych.

2002

Sieć Współpracy Kobiet na Rzecz Równości Ekonomicznej w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem Sieci jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekonomii feministycznej w krajach Europy środkowo-Wschodniej (EśW) i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Za najpilniejsze potrzeby kobiet w Europie Środkowo- Wschodniej uznane zostały: dostęp do informacji, dostęp do wiedzy ekonomicznej, budowanie sieci współpracy w celach edukacyjnych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet.

Uruchomienie punktu bezpłatnej pomocy prawnej dla kobiet ofiar przemocy, dyskryminacji i molestowania

NEWW-Polska otwiera punkt porad dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie i w pracy. Porady obejmują pomoc prawną oraz psychologiczną.

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. Równość szans w procesie integracji z Unią Europejską - Pomorskie centrum informacji europejskiej dla kobiet

Program: Stypendia dla Ekonomistek

Celem programu Stypendia dla Ekonomistek jest zapewnienie intensywnych szkoleń i możliwości nawiązywania kontaktów dla kobiet z regionu CEE/NIS, które działają na rzecz ekonomicznej i społecznej równości płci. W czasie trwania programu uczestniczki uczą się wnikliwie analizować rozwiązania społeczno-ekonomiczne pod kątem kobiet, prezentować propozycje rozwiązań na rzecz kobiet oraz wpływać na problem przez uczestnictwo w ekonomicznych procesach decyzyjnych wszystkich szczebli.

2003

Konferencja na temat polityki społ-kult. tożsamości płci

W kwietniu 2003 roku NEWW organizuje w Gdańsku drugą konferencję na temat polityki społeczno-kulturowej tożsamości płci. Konferencja skupia się na trzech zagadnieniach ekonomicznych: Europejskie Fundusze Strukturalne, Budżetowanie pod kątem płci, Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie.

Zainicjowanie projektu pt. "BIG - Regionalne Centrum Informacyjne Inicjatyw Budżetów Kobiecych"

TAK dla Unii Europejskiej, TAK dla równego statusu - aktywna kobieca kampania przedreferendalna

Biuletyn. Ukazuje się od września 2003

Od września wydajemy biuletyn informacyjny. Każdy numer czytany jest przez około 1000 osób.
   Biuletyny

Otwarcie biblioteki i czytelni w siedzibie NEWW-POLSKA

NEWW-Polska otwiera bibliotekę i czytelnię dla szerokiego kręgu odbiorców. W bibliotece można znaleźć publikacje z dziedziny prawa, psychologii, o tematyce europejskiej, literaturę feministyczną oraz wiele innych.

2004

Akcja "Bezpieczna Taksówka dla Kobiet"

NEWW-Polska wspólnie z Ośką organizuje w Gdańsku akcję "Bezpieczna taksówka dla kobiet". W akcji służącej bezpieczeństwu kobiet poruszających się po mieście w godzinach wieczornych uczestniczy wiele korporacji taksówkowych.

Spotkanie programowe Inicjatywy Budżetowania pod Kątem Płci w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego

W dniach 14 - 18 kwietnia w Sopocie odbyło się spotkanie: "2004 NEWW-Polska & NEWW, Inicjatywy Budżetowania pod katem Płci w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego" Głównym założeniem spotkania było wypracowanie strategii działań w ramach regionalnego projektu rozpowszechniania i wdrażania budżetowania pod kątem płci (GB) w naszym regionie. Spotkanie programowe zgromadziło około 25 działaczek z organizacji pozarządowych pracujących nad kwestiami ekonomicznymi i chcących rozpocząć projekty z zakresu GB w swoich krajach oraz ekspertów w tej dziedzinie czuwających nad przebiegiem tworzenia i wdrażania konkretnych projektów. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie Europy środkowo-wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego.

Przeniesienie siedziby NEWW z Waszyngtonu do Gdańska

W maju 2004 roku główne biuro NEWW zostaje przeniesione z USA do siedziby Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW-Polska w Polsce.

Szkolenie z zakresu nowych technologii

Projekt "Nowoczesne technologie komunikacyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej przez kobiety - informatyczna i ekonomiczna edukacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji." Od lutego do października we współpracy z Agencją Promocji Zawodowej Kobiet oraz firmą Accent Microcomputers prowadzony był projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kobiet długotrwale bezrobotnych. Realizacja kursu miała na celu poszerzenie wiedzy w dziedzinie ekonomii i nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Spotkania miały także zapoznać uczestniczki z uregulowaniami prawnymi, jakie obowiązują Polskich przedsiębiorców po wejściu do Unii Europejskiej.
Projekt był skierowany do bezrobotnych mieszkanek województwa pomorskiego oraz kobiet, które w ostatnich dwóch latach rozpoczęły działalność gospodarczą.
Po zakończeniu realizacji projektu w październiku została wydana publikacja podsumowująca przebieg i rezultaty kursu.    Szkolenie

"Nasze ciała, nasze życie" w Polsce

Jesienią wydany został pierwszy polski przekład "Our body, ourerselves".
Jest to bardzo ważna książka dla kobiet. "Nasze ciała, nasze życie" ("Our Bodies, Ourselves") to przewodnik po kobiecym ciele, zdrowiu, seksualności, procesach dorastania, przekwitania, starzenia się, ciąży i macierzyństwa. Przewodnik niezwykły, bo pisany przez kobiety i dla kobiet.
   Link

Sesja Instytutu Szkoleń na temat Kobiecych Praw Człowieka w Sofii

W dniach 4-9 października odbyła się w Sofii pierwsza sesja Instytutu Szkoleń nt. Kobiecych Praw Człowieka (WHRTI), organizowana przez NEWW oraz Bułgarską Fundację Badań dotyczących Płci.
Celem szkoleń jest przygotowanie prawniczek z Europy środkowo - Wschodniej do obrony praw kobiet, zarówno na poziomie narodowym jak i międzynarodowym.
Instytut skupia się na państwowych i międzynarodowych mechanizmach obrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet:
  • dyskryminacji ze względu na płeć,
  • przemocy domowej i na tle seksualnym, nielegalny handel
  • praw zdrowotnych, reprodukcyjnych i seksualnych

2005

Raport alternatywny "Beijing +10"

NEWW - Polska we współpracy z Ośrodkiem Informacji Środowisk Kobiecych Ośka oraz Fundacją Kobiecą eFKa opracował raport na tamat realizacji celów Pekińskiej Platformy Działania. Raport jest alternatywną odpowiedzią środowisk kobiecych w stosunku do raportu rządowego.
Raport ma na celu uwypuklenie istotnych dla kobiet problemów, które rząd mimo obietnic wyborczych i wieloletnich nacisków nie realizuje i odsuwa na bok głównie ze względu na doraźny, partyjny interes polityczny. Do współpracy przy tworzeniu raportu zostały zaproszone wszystkie organizacje kobiece zapisane na elektroniczną listę dyskusyjną "Ruch kobiecy".    Więcej

Kolejna Sesja Instytutu Szkoleń na temat Kobiecych Praw Człowieka w Sofii

NEWW - Polska we współpracy z Ośrodkiem Informacji Środowisk Kobiecych Ośka oraz Fundacją Kobiecą eFKa opracował raport na tamat realizacji celów Pekińskiej Platformy Działania. Raport jest alternatywną odpowiedzią środowisk kobiecych w stosunku do raportu rządowego.
Raport ma na celu uwypuklenie istotnych dla kobiet problemów, które rząd mimo obietnic wyborczych i wieloletnich nacisków nie realizuje i odsuwa na bok głównie ze względu na doraźny, partyjny interes polityczny. Do współpracy przy tworzeniu raportu zostały zaproszone wszystkie organizacje kobiece zapisane na elektroniczną listę dyskusyjną "Ruch kobiecy".    Więcej

Seminarium pt. "Budżetowanie pod kątem płci - działaj świadomie" w Sopocie

W dniach 18-19 marca odbyło się w Sopocie seminarium podsumowujące projekt "Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod Kątem Płci".
Marcowe seminarium miało na celu prezentację wyników badań poświęconych problematyce budżetowania pod kątem płci przeprowadzonych na rynku gdańskim oraz zwrócenie uwagi uczestników na główne obszary problemowe naszego regionu, a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu wdrażania budżetów wrażliwych na płeć. Gdańskie badania są pierwszą w Polsce tego typu inicjatywą.
   Więcej

Spotkania

Od kwietnia naszymi gośćmi byli:
  • Michał Witkowski, autor powieści "Lubiewo",
  • Izabela Filipiak, autorka dramatu "Księga Em"
  • Wanda Nowicka, prezeska Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  • Beata Kozak, redaktorka naczelna kwartalnika feministycznego "Zadra"
  • profesor Maria Szyszkowska, senator RP, kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla oraz Katarzyna Bojarska - Nowaczyk, psycholożka Uniwersytetu Gdańskiego, psychoterapeutka grup wsparcia Kampanii przeciw Homofobii Trójmiasto i Anna Zawadzka wydawca książki "Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu"
  • Ewa Graczyk, polonistka, autorka książki "Przed wybuchem wstrząsnąć"
   Więcej

Publikacja Gender Budget

W czerwcu wydane zostało podsumowanie analizy budżetowania pod kątem płci w Gdańsku. Publikacja GB to doksonały przewodnik i wprowadzenie w tę tematykę.
Projekt GBI ten to pierwsza próba wprowadzenia w Polsce nowego sposobu myślenia o równouprawnieniu, poprzez monitorowanie wykorzystania pieniędzy w odniesieniu do potrzeb każdej z płci.

Szkolenia na temat "Gender Budget" dla wojewódzkich Pełnomocniczek do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz dla samorządowców.

W dniach 14-15 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się szkolenie z zakresu budżetowania pod kątem płci.
Kurs zorganizował NEWW-Polska we współpracy merytorycznej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, oraz przy pomocy logistycznej i wsparciu finansowemu KPRM.
   Więcej