Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Nasze cele

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW prowadzi Międzynarodowy Sekretariat organizacji Network of East-West Women (NEWW). Jest to organizacja działająca w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego i USA, na rzecz budowy i rozwoju współpracy, wymiany i edukacji kobiet. Misją NEWW jest wspieranie obywatelskich ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc kobietom w oddziaływaniu na politykę.
NEWW to jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji w regionie, posiadająca status specjalnego konsultanta Komisji Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Network of East-West Women popiera akcje i wspólne projekty inspirowane zasadami feminizmu, które zostały określone w Deklaracji Zasad:
  • pełny i równy udział kobiet w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego
  • prawo kobiet do właściwej opieki medycznej oraz możliwości korzystania z praw reprodukcyjnych.
  • prawo kobiet (i mężczyzn) do sprawiedliwości ekonomicznej oraz wolności od jakiejkolwiek dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  • prawo kobiet (i mężczyzn) do wolności od przemocy, nienawiści rasowej i etnicznej oraz jakiejkolwiek dyskryminacji.
  • wprowadzanie zapisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo ofiarom przemocy.
  • prawo kobiet (i mężczyzn) do możliwości publicznego, nie ograniczonego cenzurą wyrażania swoich poglądów.
  • wolność kobiet do wyrażania swojej seksualności, w tym orientacji seksualnej
Zobacz, co daje współpraca z » NEWW