Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW

ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 239 Gdańsk
tel./fax: (58) 344 38 53,   tel. (58) 344 97 50
NIP 957-07-90-558
KRS 0000091523
neww@neww.org.pl
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW działa od 1999. Od czerwca 2004 pełni funkcję Międzynarodowego Sekretariatu Wschodnio-Zachodniej Sieci Współpracy Kobiet. Posiada status organizacji pożytku publicznego.
NEWW:
  • prowadzi Międzynarodowy Sekretariat Wschodnio-Zachodniej Sieci Współpracy Kobiet NEWW
  • koordynuje sieć informacji kobiecej NEWW On-line
  • prowadzi międzynarodowe i regionalne projekty, organizuje spotkania i konferencje wspomagające udział kobiet w życiu społecznym i politycznym
  • prowadzi programy stypendialne dla prawniczek, których celem jest stworzenie sieci specjalistek działających na rzecz kobiet w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego
  • prowadzi program grantowy Książka i Czasopismo mający na celu rozpowszechnianie literatury na temat ruchów kobiecych.
  • organizuje szkolenia dla kobiet
  • udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej
  • wydaje publikacje na temat kobiecego zdrowia, kobiet i ekonomii, przemocy wobec kobiet.
  • prowadzi bibliotekę i czytelnię oraz punkt bezpłatnego stanowiska komputerowego z dostępem do internetu

ZESPOŁ NEWW:

Małgorzata Tarasiewicz - Prezeska

Dyrektorka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW od stycznia 2000 roku. W latach 80-tych działaczka Ruchu "Wolność i Pokój". W latach 1989 - 1991 - koordynatorka Sekcji Krajowej Kobiet NSZZ, Solidarność, następnie od 1991 do 1995, prezeska Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce. Od 1996 do 1997 - koordynatorka biura nowojorskiego oddziału organizacji Network of East-West Women. Po powrocie do Polski od 1997 do 1999 - koordynatorka projektu Amnesty International w Polsce dotyczącego powołania do życia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Od września 2003 do marca 2005 roku członkini Rady Krajowej partii Zieloni 2004.
tarasiewicz@neww.org.pl

Krzysztof Iwanow

Wieloletni pracownik i wolontariusz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.Streetworker. Specjalista z zakresu: pomocy osobom wykluczonym,uzależnionym i współuzależnionym,postępowania z ofiarami przemocy. Członek założyciel Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Koordynator biura.
iwanow@neww.org.pl

Violetta Martela

Absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego-mgr.prawa, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie-mgr.filologii romańskiej. Studia podyplomowe Politechnika Gdańska-zarządzanie zasobami ludzkimi.Doradca prawny w Centum Praw Kobiet , Biurze porad obywatelskich i Schronisku dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi „Prometeusz”

Marta Siciarek – psycholożka

Marta Siciarek – psycholożka międzykulturowa, sinolożka. Trenerka genderowa, antydyskryminacyjna, kompetencji międzykulturowych. Koordynuje projekt NEWW „Lobbing w praktyce”, skierowany do Polskiego Lobby Kobiet. W PLK koordynatorka grupy roboczej ds. różnorodności i antydyskryminacji. Prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
siciarek@neww.org.pl

Kamila Wróblewska - prawniczka udzielająca porad prawnych kobietom dyskryminowanym, molestowanym, ofiarom przemocy.

W 2010 r. rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w indywidualnej kancelarii w Sopocie. W 2005 r. zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła w latach 2006-2009. W 2001 r. zakończyła studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Gdańskim z wynikiem bdb oraz uzyskała stopień magistra. Była członkinią ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa). Działała w Amnesty International, była rzeczniczką prasową i tłumaczką gdańskiej grupy AI. W 1996 r. była absolwentką międzynarodowego kursu praw człowieka zorganizowanego przez CODAP w Genewie (Szwajcaria). Przez kilka lat prowadziła wykłady oraz konwersatoria z praw człowieka i konstytucji państw UE na uczelniach wyższych Trójmiasta. Z wysokim wynikiem zdała maturę międzynarodową International Baccalaureate. Członkini - założycielka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z siedzibą w Gdańsku. W 2012 r. ukończyła szkolenie z mediacji sądowej i pozasądowej zorganizowane przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych.

Monika Sarnowska - wolontariuszka

W roku 1982 wyemigrowała wraz z rodzicami do Republiki Południowej Afryki (RPA), gdzie 2 lata później zdała maturę. W 1991 ukończyła studia językowe i historię sztuki na uniwersytecie WITS w Johanesburgu. Od 1993 roku pracowała jako tłumaczka w Durbanie. W 1997 otrzymała dyplom nauczania metodą Montessori i pracowała jako nauczycielka Montessori w Durbanie, a poźniej także prowadziła własną szkołę Montessori. Ma dwie córki w wieku 4 i 7 lat. Nadal pracuje jako tłumaczka. W 2007zostala członkinią South African Institute of Translators (SATI).Wolontariuszka NEWW od 2006 roku.

Zarząd NEWW:

Małgorzata Tarasiewicz - Prezeska (patrz wyżej)
Lucyna Orłowska - Sekretarz, założycielka Demokratycznej Unii Kobiet w 1989 roku, dziś wiceprzewodnicząca Krajowej Rady DUK i przewodnicząca klubu gdańskiego. Działaczka na rzecz praw kobiet i równego statusu kobiet i mężczyzn. Zajmuje się przede wszystkim bezrobociem kobiet, przemocą w rodzinie, mobbingiem. Dyrektorka niepublicznej placówki oświatowej DUK, prowadzącej kursy i szkolenia dla kobiet bezrobotnych. Autorka opracowań i broszur szkoleniowych.
Ewa Graczyk - Członkini Zarządu, wykładowczyni polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizuje się w literaturze współczesnej. Opiekunka naukowa Koła Gender Studies Uniwersytetu Gdańskiego. Feministka zainteresowana zarówno badaniem myśli filozoficznej feminizmu jak i aktywnym działaniem na rzecz kobiet. Jesienią 2004 roku ukazała się jej książka o Gombrowiczu Przed wybuchem wstrząsnąć, w której wykorzystuje interpretacyjne narzędzia genderowe i feministyczne.
Krzysztof Iwanow - Członek Zarządu (patrz wyżej)
Komisja Rewizyjna

Marzena Dobrowolska

Małgorzata Gorczewska