Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

The Network of East West-Women - Polska

ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 239 Gdańsk
tel. (+48 58) 344 97 50, tel./fax: (+48 58) 344 38 53,
NIP 957-07-90-558
KRS 0000091523
neww@neww.org.pl
NEWW-Polska was founded in 1999 as an independent organization. In 2004 it became the International Secretariat of The Network of East-West Women. NEWW has the status of an organization working for the public benefit.
NEWW-Polska:
  • coordinates international and regional projects, organizes meetings and conferences supporting women's participation in social and political life
  • organizes training sessions for women
  • provides free legal and psychological counseling
  • publishes information on women's health, women in business, and violence towards women
  • runs a library, reading room and a computer station with free access to the internet.

The staff of NEWW-Polska:

Małgorzata Tarasiewicz - Director

She has been the director of the Association for Women's Cooperation, NEWW-Polska since January 2000. In the 1980s she was a member of the "Wolność i Pokój" (Freedom and Peace) movement. From 1989 to 1991 she was a coordinator of the Women's Section of Solidarity, and from 1991-1995 the President of Amnesty International Poland. She was the coordinator of the New York office of the Network of East-West Women between 1996 and 1997. On returning to Poland, she coordinated the Amnesty International project for founding the International Criminal Court from 1997 to 1999. Since 2003 she has been a member of the National Council of the Green Party "Zieloni 2004".
tarasiewicz@neww.org.pl

Krzysztof Iwanow - Office Coordinator

Wieloletni pracownik i wolontariusz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.Streetworker. Specjalista z zakresu: pomocy osobom wykluczonym,uzależnionym i współuzależnionym,postępowania z ofiarami przemocy. Członek założyciel Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Koordynator biura.
iwanow@neww.org.pl

Violetta Martela

Absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego-mgr.prawa, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie-mgr.filologii romańskiej. Studia podyplomowe Politechnika Gdańska-zarządzanie zasobami ludzkimi.Doradca prawny w Centum Praw Kobiet , Biurze porad obywatelskich i Schronisku dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi „Prometeusz”

Marta Siciarek – psycholożka

Marta Siciarek – psycholożka międzykulturowa, sinolożka. Trenerka genderowa, antydyskryminacyjna, kompetencji międzykulturowych. Koordynuje projekt NEWW „Lobbing w praktyce”, skierowany do Polskiego Lobby Kobiet. W PLK koordynatorka grupy roboczej ds. różnorodności i antydyskryminacji. Prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
siciarek@neww.org.pl

Kamila Wróblewska - prawniczka udzielająca porad prawnych kobietom dyskryminowanym, molestowanym, ofiarom przemocy.

W 2010 r. rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w indywidualnej kancelarii w Sopocie. W 2005 r. zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła w latach 2006-2009. W 2001 r. zakończyła studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Gdańskim z wynikiem bdb oraz uzyskała stopień magistra. Była członkinią ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa). Działała w Amnesty International, była rzeczniczką prasową i tłumaczką gdańskiej grupy AI. W 1996 r. była absolwentką międzynarodowego kursu praw człowieka zorganizowanego przez CODAP w Genewie (Szwajcaria). W 1995 r. była członkinią grupy organizacyjnej Międzynarodowego Spotkania Rady AI w Lublanie (Słowenia). Przez kilka lat prowadziła wykłady oraz konwersatoria z praw człowieka i konstytucji państw UE na uczelniach wyższych Trójmiasta. Z wysokim wynikiem zdała maturę międzynarodową International Baccalaureate. Członkini - założycielka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z siedzibą w Gdańsku. W 2011 r. uczestniczyła w Brukseli (Belgia) w konferencji dot. prawnych aspektów zwalczania antysemityzmu w Europie. W 2012 r. ukończyła szkolenie z mediacji sądowej i pozasądowej zorganizowane przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych.

Monika Sarnowska

In 1982 she emigrated with her parents to South Africa, where she passed her high school matric exams two years later. In 1991 she obtained her BA degree in European languages and History of Art at the University of the Witwatersrand (WITS) in Johannesburg. Since 1993 she has been working as a translator in Durban.In 1997 she obtained a diploma in Early Childhood Education (Montessori) and worked as a Montessori teacher in Durban, later also ran her own Montessori school. In the years 1999 – 2000 she lived in London where she worked in a Montessori school. She also worked as a translator for the Wandsworth Interpreting Services (part of the local council authority). At that time she also did some interpreting and translating work for The Gdansk Library of the Polish Academy of Sciences (PAN). In 2001 she returned to South Africa. She is a mother of two daughters (ages 4 and 7 years).She continues working as a translator. In 2007she became a member of The South African Institute of Translators (SATI). Since 2006 she is a volunteer at NEWW-Poland.

The Board of Directors of NEWW-Polska:

Małgorzata Tarasiewicz (see above)
Ewa Graczyk - a lecturer in Polish Literature Department at Gdańsk University, she specializes in contemporary literature. She was the founder of the gender discussion group at the University of Gdańsk. As a feminist, she is interested in studying the philosophy of feminism, as well as taking an active part in supporting women. Her book, 'Przed użyciem wstrząsnąć' ("Shake Well Before Use"), in which she uses gender and feminist ideas to interpret the works of Witold Gombrowicz is due to be published in Autumn 2004.
Lucyna Orłowska - She was the founder of the Democratic Union of Women in 1989. Now she is the Deputy Chairperson of the National Council of the Democratic Union of Women and the chairperson of its Gdańsk branch. She is a women's rights activist and an advocate of male/female equality. She is mainly interested in the issues of unemployment, domestic violence and mobbing among women. She is the headmistress of a private educational institution running training courses for unemployed women. She is a writer of training manuals.
Krzysztof Iwanow (see above)