Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Nasze dokonania - Budżet i kobiety

"OBECNIE PROWADZONE BADANIA W GDAŃSKU"
Projekt "Gdańsk Gender Budget Initiative" jest jednym z priorytetowych działań zorientowanych na kobiety, podjętych przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska. Pierwszą fazę lokalnych badań, dzięki wsparciu Fundacji Heinrich'a Boella http://www.boell.pl koordynuje Zofia Łapniewska.
Kierunek, w jakim zmierza dany kraj można poznać po sposobie rozdzielania wydatków
budżetowych pomiędzy kobiety i dzieci

- Pregs Govender, Parlamentarzystka, RPA

I. DEFINICJA
Każdy budżet określa planowane dochody i wydatki. Większość budżetów nie jest opracowywana pod kątem kobiet lub mężczyzn. Na przykład budżet rządowy nakreśla oczekiwane dochody i kwoty finansowe, które mają być wydane na różne programy. Budżetowane pod kątem płci nakreśla nie tylko oczekiwane dochody i wydatki, ale uwzględnia też wpływ, jaki będzie miał budżet na kobiety i mężczyzn. Jest to zaangażowane budżetowanie, które w solidny, policzalny sposób określa stopień realizowania rządowych zobowiązań równości płci"
Czytaj więcej (w wersji angielskiej):
I. DEFINITION
II. GENDER RESPONSIVE BUDGETING - A DEEPER LOOK
  1. WHAT IS GENDER-SENSITIVE BUDGET ANALYSIS?
  2. WHAT IS THE ORIGIN OF GENDER BUDGETS?
  3. WHY GENDER-SENSITIVE BUDGET?
  4. WHAT ARE THE GB TOOLS?
III. INTERVIEW WITH MARION BOEKER
IV. INFORMATION KITS
V. LINKS
VI. GLOSSARY OF USEFUL TERMS
Słownik ekonomiczny
» Wprowadzenie
» Słownik
» Referencje
» Zapisz się na listę dyskusyjną Working Group
» Raporty