Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Równość szans w procesie integracji z unią europejską. Pomorskie centrum informacji europejskiej dla kobiet.

U progu wejścia Polski do Unii Europejskiej najważniejszym zadaniem dla organizacji pozarządowej takiej jak Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet jest dostarczanie wiarygodnych informacji na tematy związane z procesem akcesyjnym oraz sytuacją kobiet w krajach, które prawdopodobnie w 2004 roku staną się członkami Wspólnoty. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości kobiet na temat Unii Europejskiej, przede wszystkim w odniesieniu do zatrudnienia i rynku pracy oraz zmian, jakich należy się spodziewać po przystąpieniu do Unii. Bardzo ważna była analiza prawdopodobnych konsekwencji wstąpienia do struktur unijnych dla sytuacji kobiet w Polsce. Nadrzędnym celem projektu było podjęcie starań o przygotowanie kobiet to warunków panujących w Unii oraz opracowanie sposobów przekazywania informacji w jak najszerszym zakresie, by trafiały do jak największej liczby zainteresowanych odbiorców.
Projekt jest skierowany do kobiet jako osób, które częściej mają problemy ze znalezieniem pracy, a przede wszystkim, znacznie częściej stają się ofiarami dyskryminacji ze względu na płeć i wiek właśnie na rynku pracy. Powstałe w ramach projektu centrum informacyjne dla kobiet ma na celu podniesienie świadomości kobiet poprzez dostarczenie im wiarygodnych informacji wybranych właśnie ze względu na ich wpływ na sytuację kobiet, lepsze przygotowanie kobiet do konkurencji na unijnym rynku pracy, co w efekcie stworzy im z pewnością lepsze możliwości uzyskania zatrudnienia w przyszłości.
Tematyka projektu jest ściśle związana z wzmocnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy w kontekście zbliżającego się członkostwa z Unią. Podniesienie świadomości kobiet, środowisk kobiecych stwarza możliwość dialogu z władzami, np. w regionie. Wiedząc o tym, co przynosi wstąpienie do Wspólnoty, organizacje kobiece mogą podejmować odpowiednie starania w celu zagwarantowania, że ich głos zostanie usłyszany i będzie brany pod uwagę podczas podejmowania decyzji istotnych dla regionu pomorskiego.