Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Sieć współpracy kobiet na rzecz równości ekonomicznej

Głównym zadaniem projektu stworzenia Sieci Współpracy Kobiet na Rzecz Równości Ekonomicznej było upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekonomii feministycznej w krajach Europy ¦rodkowo - Wschodniej (EŚW) i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Projekt, przygotowany przez NEWW - Polska i Wschodnio-Zachodnią Sieć Współpracy Kobiet, NEWW, był bezpośrednim rezultatem konferencji Polityka Społeczno - Kulturowej Tożsamości Płci, która odbyła się w Krakowie w lipcu 2001. Uczestnicy konferencji uznali, że najpilniejszą potrzebą kobiet w Europie ¦rodkowo - Wschodniej jest dostęp do informacji, wiedzy ekonomicznej, budowanie sieci współpracy w celach edukacyjnych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet.
Cele projektu:
  • zebranie podstawowych informacji z zakresu ekonomii (np. wyjaśnienie istoty reform strukturalnych, sposobu tworzenia pakietów stabilizacyjnych)
  • wyjaśnienie mechanizmów ekonomicznych (np. na czym polega i jak przebiega proces globalizacji)
  • wskazanie w jaki sposób interweniować w celu zmiany polityki (np. jak kobiece organizacje pozarządowe mogą wpływać na procesy decyzyjne)