Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Nowe technologie

Europa
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2001 - Rozwoj Społeczeństw Obywatelskiego
Informatyczna i ekonomiczna edukacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji
Projekt dla kobiet w województwie pomorskim realizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska przy współpracy Agencji Promocji Zawodowej Kobiet
maj-grudzień 2004
Projekt jest skierowany jest do kobiet bezrobotnych oraz kobiet, które w ostatnich dwóch latach rozpoczęły działalność gospodarczą z województwa pomorskiego (powiatów tczewskiego, nowodworskiego i gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim). Celem projektu jest ekonomiczna i informatyczna edukacja kobiet, które są szczególnie zagrożone pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego oraz zwiększenie ich szans poprzez wdrożenie nowych technologii zarządzania firmą i promocji. Realizacja projektu rozpoczęła się 10 maja 2004 roku i trwa 8 miesięcy. Program obejmuje cykl spotkań, warsztaty i treningi. W sumie w ramach projektu odbywa się 188 godzin różnego rodzaju szkoleń.
W projekcie uczestniczy 20 kobiet bezrobotnych i 20 kobiet prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata. Szczególną uwagę zwócono na udział kobiet powyżej 45 roku oraz niepełnosprwnych. Szkolenia odbywają się w czasie, gdy kobiety mają zapewnioną opiekę dla dzieci.
Projekt adresowany jest do kobiet, ponieważ to one (szczególnie mieszkanki mniejszych ośrodków oddalonych od dużych miast) należą do grupy szczególnie zagrożonej pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego, społecznego i politycznego.
Pomimo bardzo dobrego wykształcenia kobiety wciąż napotykają trudności w uzyskaniu pracy odpowiedniej dla ich umiejętności i wykształcenia, bądź z tego powodu, że są za młode (są w wieku, w którym mogą mieć dzieci), lub są za stare. Również niewiele dzieje się w dziedzinie równego traktowania kobiet i mężczyzn: kobiety zarabiają mniej, a w przypadku redukcji etatów są zwalniane w pierwszej kolejności. Kobiety stanowią więc większość wśród bezrobotnych, a szczególnie wśród bezrobotnych, którzy długo pozostają bez zatrudnienia. W rezultacie kobiety mają mniejsze możliwości, aby nadążać za zmianami i nowinkami technicznymi, co jest konieczne, aby być atrakcyjnym na rynku zatrudnienia.
W odpowiedzi na trudności na rynku pracy kobiety rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W 1998 roku kobiety założyły 37% małych przedsiębiorstw, które stały się dla nich źródłem samozatrudnienia. Badania Centrum Praw Kobiet wykazują, że kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą są w wieku 35 - 45 lat, najczęściej posiadają wykształcenie średnie, zawodowe i rozpoczęły własną działalność, aby poprawić sytuację finansową rodziny, ale również po to, aby uzyskać niezależność, a także sprawdzić swoje umiejętności.
Projekt edukacji ekonomiczno - informatycznej ma na celu włączenie do obywatelskiego uczestnictwa kobiet z małych ośrodków, które na skutek transformacji są szczególnie zagrożone pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego.
W celu konsolidacji grupy, stworzenia pola do współpracy i poczucia wspólnoty w ramach programu rozwijany jest projekt "wspólna strona internetowa". Projekt ten umożliwia wspólną reprezentację uczestniczek w sieci i wspólną identyfikację na zewnątrz jako grupy prężnych, odważnych kobiet, nowoczesnych, otwartych na świat. Osób, które nie poddają się biernie rzeczywistości, tylko pragną wziąć swój los i swoją przyszłość we własne ręce.
W tym celu uruchomiono własną domenę dla projektu i zarezerwowano miejsce na serwerze oraz stworzono technologię, która umożliwia w łatwy sposób dołączanie danych o kolejnych firmach. Każda z uczestniczek zamieszcza na niej informacje o własnej firmie i oferowanych produktach. Każda otrzymuje własny adres internetowy dla swojej firmy oraz adres e-mail. Strona służy także do celów promocji projektu.
Na zakończenie projektu w ostatnim miesiącu Stowarzyszenie NEWW - Polska planuje zorganizowanie seminarium podsumowującego realizację projektu.
Na spotkanie oprócz uczestniczek projektu pragniemy zaprosić przedstawicieli urzędów pracy i Urzędu Marszałkowskiego, lokalnego biznesu oraz media. Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie wyników projektu, raportu podsumowującego oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości rozwoju społeczno - gospodarczego w regionie województwa pomorskiego. Przedstawiciele urzędu Marszałkowskiego będą mogli wypowiedzieć się na temat możliwości wspierania inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców najbardziej ubogich powiatów.