Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Publikacje

NEWW and NEWW-Polska's publications can be ordered free of charge at » neww@neww.org.pl.
The costs of postage have to be paid by the addressee.

Samorząd kobiet II. Podręcznik samorżądowca

ABC równości - podręcznik samorządowca
Opracowanie tekstu:
Opracowanie tekstu: Katarzyna Kurkiewicz, Marika Lisowska,Tomasz Nadolny, Marta Szadowiak, Małgorzata TarasiewiczAgata Zakrzewska.
Redakcja: Małgorzata Tarasiewicz
» Samorzad Kobiet 2010[pdf - 886,75 kb]

ABC równości - podręcznik samorządowca

ABC równości - podręcznik samorządowca
Opracowanie tekstu:
Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska
» podręcznik[pdf - 1,01MB]
Gdańska Inciatywa Budzetowanie pod Kątem Płci

Samorząd kobiet przewodnik

Opracowanie tekstu:
Marzena Mażewska, Agata Zakrzewska, Marta Abramowicz, Michał Lewandowski
Redakcja: Artur Czerwiński
Gdańska Inciatywa Budzetowanie pod Kątem Płci

Gdańska Inciatywa Budzetowanie pod Kątem Płci

Pekin +10 Raport Alternatywny

Pekin +10 Raport Alternatywny

» Raport alternatywny[pdf - 899,88KB]
Women and Economy

Women and Economy

A2003 NEWW and NEWW Polska Gender Policy Conference Report "Women and Economy" NEWW Polska 2003
Women in Europe

Women in Europe

Women in Europe: Info-Kit
» English version[pdf 144,32KB]
» Polish version[pdf - 184,32KB]
» Latvian version[pdf - 100,92KB]
» Russian version[pdf - 395,9KB]
» Bulgarian version[pdf - 367,7KB]
Women at work

Women at work

Anna Wilkowska-Landowska "Women at work: Equality or Discrimination? Protection of women from discrimination and sexual harassment in the workplace" NEWW-Polska 2002
Kobiety wobec przemocy

Kobiety wobec przemocy

Katarzyna Kurkiewicz, Joanna Puzewicz-Barska, Anna Wilkowska-Landowska "Kobiety wobec przemocy: Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie" NEWW Polska 2003
NEWW Gender Policy Conference

NEWW Polska 2001

NEWW Gender Policy Conference-Post Conference Report NEWW Polska 2001
Kobieta w pracy

Kobieta w pracy

Anna Wilkowska-Landowska "Kobieta w pracy: Równouprawnienie czy Dyskryminacja? Ochrona kobiet przed dyskryminacją i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy" NEWW Polska 2002
Kobiety partie wybory

Kobiety partie wybory

Jak dotąd proces wyłaniania kandydatów i kandydatek nie był uwzględniany w polskich badaniach. Opracowanie Sylwii Spurek jest pierwszym, istotnym krokiem w uzupełnieniu naszej wiedzy na ten temat.
prof. Małgorzata Fuszara, prawniczka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja pokazuje "demokrację w działaniu" - uchyla nam "drzwi do politycznej kuchni". Poznajemy bariery blokujące dostęp kobiet do udziału w życiu politycznym, w szczególności te, które pojawiają się przed potencjalnymi kandydatkami na parlamentarzystki.
Izabela Jaruga - Nowacka, Sekretarz Stanu, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Rośnie społeczne przyzwolenie na wprowadzanie mechanizmów wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym. Analizując cytowane w pracy poglądy polityków można zauważyć, iż wyborcy szybciej niż "klasa polityczna" dostrzegli problem dyskryminacji kobiet. Urszula Nowakowska, dyrektorka Fundacji Centrum Praw Kobiet
Cieszę się, że powstało opracowanie, dzięki któremu dowiadujemy się o korzystnych zmianach zachodzących w życiu politycznym kraju. Choć "koszty" walki kobiet o równy udział w życiu politycznym są jeszcze niewspółmierne do efektów, są one coraz bardziej widoczne.
Zdzisława Janowska, Senator RP, Prezeska Międzynarodowej Fundacji Kobiet w Łodzi
» Kobiety partie wybory[pdf - 376,5KB]