Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Instytut Praw Człowieka

INSTYTUT PRAW CZŁOWIEKA DLA KOBIET
STOWARZYSZENIE WSCHODNIO-ZACHODNIA SIEĆ WSPÓŁPRACY KOBIET, (NEWW) W PARTNERSTWIE Z
BUŁGARSKĄ FUNDACJĄ BADAŃ DOTYCZĄCYCH PŁCI (BGRF) I
CENTRUM PRAW REPRODUCYJNYCH (CRR)

First Session of the WHRTI
INFORMACJE OGÓLNE:
Celem Instytutu jest przygotowanie prawniczek z Europy Środkowo-Wschodniej Europy oraz Wspólnoty Niezależnych Państw (CEE/NIS) do prowadzenia procesów i obrony praw kobiet na poziomie narodowym, regionalnym i międzynarodowym, poprzez rozwój prawnej analizy feministycznej, umiejętności procesowych, współpracę międzynarodową oraz tworzenie sieci powiązań.
Dwuletni Projekt składa się z czterech serii warsztatów prowadzonych w 15-osobowych grupach. Warsztaty obejmują sesje w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prowadzone są także niezależne sesje szkoleniowe dotyczące przemocy wobec kobiet, praw reprodukcyjnych, cielesnych i zdrowotnych, dyskryminacji na rynku pracy. Dzięki warsztatom Instytut przeprowadzi analizę potrzeb, umiejętności, sieci stworzonych między prawniczkami-feministkami w CEE/NIS, niezbędnych do sukcesywnej obrony sprawiedliwości w imieniu prawa kobiet, w różnych jego dziedzinach.
Praca Instytutu skupia się na:
 1. Międzynarodowych i regionalnych Prawach Człowieka oraz mechanizmach wykonawczych
 2. Prawach reprodukcyjne i zdrowiu seksualnym kobiet
 3. Przemocy wobec kobiet: przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, gwałcie i nielegalnym handlu
 4. dyskryminacji na rynku pracy
Sesje Instytutu prowadzone są przede wszystkim w Bułgarii, i jeśli to możliwe również w innych krajach europejskich. Pierwsza sesja dotycząca prawa międzynarodowego i narodowego Praw Człowieka oraz mechanizmów wykonawczych zostanie przeprowadzona w Sofii na początku października 2004 roku.
Instytut jest zwoływany co pół roku w gronie tych samych uczestniczek. Są one zobowiązane do podjęcia specyficznych aktywności prawnych dotyczących praw człowieka dla kobiet. Pomiędzy poszczególnymi sesjami uczestniczki podejmą pracę nad powierzonymi przez Instytut zagadnieniami, przy wsparciu NEWW, BGRF, CRR i partnerskich organizacji Instytutu, m.in.:
 1. Belgrade Center for Human Rights, Belgrade, Serbia and Montenegro
 2. Bulgarian Helsinki Federation, Sofia, Bulgaria
 3. European Roma Rights Center, Budapest, Hungary
 4. Interights, London, United Kingdom
 5. The International Labor Organization
 6. Warsaw University Law Faculty, Warsaw, Poland
 7. Women's Link World Wide, Madrid, Spain
Certyfikaty ukończenia kursu zostaną wręczone przez Instytut po jego zakończeniu i wywiązaniu się z powierzonych odpowiedzialności.