Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Sieć Współpracy Kobiet NEWW

Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet NEWW zrzesza ponad 100 organizacji z 30 krajów i ponad 300 osób z 45 krajów Europy, byłych państw Związku Radzieckiego i USA. Do NEWW należą kobiety ze wszystkich sfer społecznych: działaczki na rzecz prawa człowieka, dziennikarki, pisarki, prawniczki, ekonomistki, pracownicy służby zdrowia, działaczki związkowe, artystki, studentki, parlamentarzystki. Nadrzędną misją NEWW jest wspieranie obywatelskich ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc kobietom w oddziaływaniu na politykę.
Członkostwo w NEWW umożliwia:
 • Jako organizacja oficjalnie akredytowana przy Ekonomicznej i Społecznej Radzie ONZ NEWW oferuje swoim członkom możliwość uczestniczenia w konferencjach, forach dyskusyjnych i wydarzeniach ONZ
 • Dostęp do światowej sieci aktywistek, badaczek, prawniczek, dziennikarek i innych działaczek zajmujących się sprawami kobiet w krajach Europy środkowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego.
 • Współuczestnictwo w regionalnych projektach
 • Zaproszenia na spotkania, konferencje
 • Promocję inicjatyw i akcji członkiń/członków
 • Informację o programach, materiałach i publikacjach
 • Dostęp do baz danych członkiń/członków NEWW
 • Udział w wyborach Międzynarodowej Rady NEWW
 • Dostęp do list dyskusyjnych
 • W skład 19-osobowej Rady Międzynarodowej NEWW wchodzą cenione działaczki, prawniczki i badaczki praw kobiet z 12 krajów europejskich.
 • W latach 1994-1997 NEWW stworzyło pierwszą internetową sieć komunikacji kobiet NEWW On-line, która do dziś pozostaje jedną z największych sieci tego typu w regionie CEE/NIS.
 • Od 1997 roku w Programie Stypendia dla Prawniczek wzięło udział 26 prawniczek broniących praw kobiet.