Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Cykl debat

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW i Kampania Przecie Homofonii oddział Gdańsk realizują projekt „Demokracja Bez Kobiet to Pól Demokracji”. Projekt polega na zorganizowaniu czterech debat poprzedzonych wykładami. Tematyka obejmuje przejawy dyskryminacji kobiet i braku równouprawnienia w różnych aspektach życia codziennego takich jak bezrobocie, dyskryminacja ekonomiczna kobiet, obraz kobiet w reklamie, mediach i prasie, stereotypowe postrzeganie ról płciowych w podręcznikach szkolnych a także przejawy braku równouprawnienia w języku polskim.
Celem projektu jest
 • Upowszechnienie zasad równości między płciami
 • Propagowanie równego dostępu do stanowisk i wykształcenia
 • Wzmocnieni pozycji kobiet i uświadomienie jak ekonomia, język, szkolnictwo wpływają na nasze zachowania i stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn
Bez publicznej dyskusji na te tematy same gwarancje prawne nie zmienia pozycji kobiet w społeczeństwie. Konieczne są działania promujące udział kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, edukacja na temat równego statusu kobiet i mężczyzn.
PROGRAM DEBAT
I debata 22marca godz. 17:00 „Przeciwdziałanie ekonomicznej dyskryminacji kobiet”
Tematem debaty będzie bieda i bezrobocie wśród kobiet, przyczyny bezrobocia kobiet, sposoby, w jaki sobie z tym radzą a w szczególności:
 • eliminację dysproporcji płci na rynku pracy,
 • równe wynagrodzenie za taką samą pracę,
 • dostęp do edukacji,
 • zapewnienie systemu dziennej opieki, bardziej elastyczne warunki pracy itp.
II debata 19 kwietnia godz. 17:00 „ Obraz kobiet w mediach i w reklamie”
Tematem debaty będzie sposób przedstawiania kobiet w polskich mediach i reklamie w czasopismach kobiecych i serialach emitowanych w TV.
 • obraz polskiej rodziny w reklamie
 • stereotypy mężczyzn i kobiet w reklamie
 • wiek kobiet występujących w TV
 • czasopisma kobiece: o czym i dla kogo
w trakcie tego spotkania planujemy pokaz filmu „Killing us softly”
III debata 10 maja godz. 17:00 „ Język Polski a Dyskryminacja Kobiet”
Tematem debaty będą przejawy dyskryminacji kobiet w języku polskim:
 • nazwy zawodów o wysokim prestiżu
 • pomijanie końcówek żeńskich
 • wartościowanie poprzez język
IV debata 7 czerwca godz.17:00 „Źródła dyskryminacji kobiet w podręcznikach szkolnych”
Tematem debaty będzie sposób przedstawiania dziewczynek i chłopców w podręcznikach szkolnych jako źródło stereotypowych ról kobiet i mężczyzn.
 • „męskie” i „kobiece zawody i zajęcia
 • utrwalanie stereotypowego myślenia o roli mężczyzny i kobiety w społeczeństwie
 • „męskie” i „kobiece” zdolności
Wszystkie debaty odbędą w salach Uniwersytetu Gdańskiego.