Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Eurostep - Wizja odpowiedzialnej Europy

NEWW jest członkiem EUROSTEPu (European Solidarity Towards Equal Participation of People) - europejskiej sieć organizacji działających na rzecz pomocy rozwojowej, w duchu pokoju, sprawiedliwości i równości w świecie wolnym od ubóstwa. Wspólnie ze swoimi Partnerami z Europy, Ameryki i reszty świata, EUROSTEP stworzył „Wizję Odpowiedzialnej Europy” wraz z dołączonymi do niej Zobowiązaniami. W NEWWie przetłumaczyliśmy Wizję i Zobowiązania na język polski, by móc ją przedstawić szerszej publiczności w naszym kraju.
„Wizja odpowiedzialnej Europy we współczesnym świecie” została stworzona w celu ukazania jak ważne i znaczące dla Europy jest dbanie o pomoc humanitarną i rozwojową dla krajów Globalnego Południa. Unia Europejska jest największym na świecie dystrybutorem pomocy rozwojowej. Stanowi także wyjątkowy model współpracy pomiędzy państwami, podkreślając wagę, siłę i znaczenie różnorodności w pracy na rzecz wspólnych interesów, zwiększania wspólnego dostatku i budowania silnych i bezpiecznych relacji. Powinna być rzecznikiem osób żyjących w ubóstwie, poprzez intensywną pracę na rzecz poparcia dla sprawiedliwszego świata, w którym niesprawiedliwości i nierówności są zlikwidowane, pozycja kobiet jest wzmocniona, prawa człowieka są respektowane a środowisko chronione.
Wizja odpowiedzialnej Europy
Unia Europejska jest wspólnotą zrodzoną z pragnienia pokoju.
Powstała w oparciu o wartości demokracji, równości, solidarności, sprawiedliwości społecznej, tolerancji, poszanowania dla praw człowieka i międzynarodowych norm prawnych.
Unia Europejska jest największym na świecie dystrybutorem pomocy rozwojowej.
Stanowi także wyjątkowy model współpracy pomiędzy państwami, podkreślając ważność siłę i znaczenie różnorodności w pracy na rzecz wspólnych interesów, zwiększania wspólnego dostatku i budowania silnych i bezpiecznych relacji.
Te wartości powinny kontynuować kształtowanie Europejskiej współpracy w jej granicach a także poza jej granicami.
To daje Unii zarówno środki jak i pełnomocnictwa do bycia prawdziwie efektywnym partnerem współpracy.
Jako globalny gracz i największy światowy dystrybutor pomocy rozwojowej, Europa ma teraz szansę i możliwości, by wyartykułować alternatywę dla wzrastająco jednostronnego porządku świata poprzez zwrócenie swojej Polityki Zagranicznej ku pozytywnym wartościom.
Powinna być rzecznikiem osób żyjących w ubóstwie, poprzez intensywną walkę o poparcie dla sprawiedliwszego świata, w którym niesprawiedliwości i nierówności są zlikwidowane, pozycja kobiet jest wzmocniona, prawa człowieka są respektowane a środowisko chronione.
Nasza Wizja Europy jako wspólnoty państw, które szanują wspólne wartości i uwierzytelniają naszą wspólną odpowiedzialność – Wspólnota, która manifestuje siebie w świecie i działa jako Odpowiedzialna Europa.
Od Retoryki do Rzeczywistości.
Zapytaliśmy ważnych osób publicznych, z Europy, Afryki, Azji I Ameryki Łacińskiej o ich “Wizję odpowiedzialnej Europy w Świecie”. Powstały wizje Europy oparte o bogactwo kulturowej różnorodności, równości i solidarności. Europy, która używa swoich zasobów i wpływów odpowiedzialnie, jako część globalnej społeczności. Europy, która ustanawia za swoje główne i pierwszorzędne cele w relacjach z krajami rozwijającymi się wykorzenienie ubóstwa i ustanowienie sprawiedliwości społecznej.
Te wizje jako echo dziesiątek głosów, głosów, które stają się donośniejsze i głośniejsze wraz z upływem czasu, głosów mieszkańców ze wszystkich zakątków globu, z Europy i spoza niej nawołujące do przeniesienia ubóstwa do historii.
Europa jest tutaj. Jest naszą rzeczywistością, której przyszłość możemy kształtować. Możemy uczynić Europę taką jaką chcemy. Debata nad naszą przyszłością i nasza rola w świecie jest decydująca. Większa i lepsza dyskusja jest niezbędna – na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym, w Europie pośród krajów rozwijających się.
Teraz jest czas na debatę nad kształtem Europy.
Unia Europejska powinna przekładać ustanowione przez siebie zobowiązania wobec wykorzenienia ubóstwa na konkretne działania, poprzez stosowanie się do poniższych zasad kooperacji z krajami rozwijającymi się:
  • Wykorzenienie Ubóstwa: Upewnianie się, że wykorzenienie ubóstwa jest nadrzędnym celem we wszelkich aspektach współpracy z krajami rozwijającymi się.
  • Równość płci: Upewnienie się, że równouprawnienie kobiet i promocja równości płci są brane pod uwagę we wszelkich obszarach współpracy.
  • Spójność polityki rozwojowej: Upewnienie się, że polityka UE dotycząca rolnictwa, handlu zagranicznego, migracji etc w pełni wspiera cel, jakim jest wykorzenienie ubóstwa.
  • Zwartość: Upewnienie się, że współpraca rozwojowa nie jest podporządkowywana żadnym innym względom polityki zagranicznej.
  • Demokratyczna odpowiedzialność: Upewnienie się, że nadzór parlamentarny nad całością programów rozwojowych, zarówno unijnych jak i wśród krajów rozwijających się.
  • Wspólna własność: Zapewnienie własności programów rozwojowych poprzez angażowanie organizacji obywatelskich na wszelkich etapach procesu polityki rozwojowej
Poprzyj Naszą Wizję!!!!

Wersja angielska i francuska Wizji Odpowiedzialnej Europy na stronach:
(EN) www.eurostep.org/wcm/content/view/453/162
(FR) www.eurostep.org/wcm/content/view/593/168