Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Stypendystki NEWW

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

Celem Programów Stypendialnych jest podniesienie kwalifikacji początkujących działaczek oraz kobiecych organizacji w regionie CEE/NIS dla zwiększenia efektywności ich działań na rzecz praw kobiet na lokalnym i ponadregionalnym poziomie.
NEWW prowadzi dwa programy stypendialne, dla prawniczek i dla ekonomistek.   » Stypendia dla prawniczek
Kliknij na wybrany kraj żeby dowiedzieć się więcej o stypendystkach NEWW:
Białoruś
Bośnia-Hercegowina
Bułgaria
Czechy
Gruzja
Kosowo
Litwa
Mongolia
Polska
Rumunia
Serbia
Słowacja
Ukraina

Białoruś

Liudmila Mazur
Brześć, Białoruś-2000

Liuda jest prawniczką i członkinią Białoruskiego Stowarzyszenia Kobiet Prawniczek. Obszar jej zainteresowań to zwalczanie przemocy domowej, prawa kobiet oraz rynek pracy nielegalnej. Jako stypendystka NEWW w 2000 roku Liuda pracowała z WATCH (Women at the Court House, "Kobiety w Sądzie") i Battered Women's Justice Project (http://www.bwjp.org) w Minneapolis, w Minnesocie, gdzie analizowała sposób i zakres reagowanie władz na przemoc domową. Liuda pomagała także w opracowaniu programów treningowych przeciwko przemocy domowej, mających na celu wzmocnienie prawa w byłych państwach ZSRR.
Kolejny projekt Liudy: Edukacja prawna w dziedzinie przemocy domowej skupiał się na zwiększeniu społecznej świadomości na sprawy przemocy domowej, oraz przeprowadzeniu programu edukacyjnego dla ponad 30 kobiecych organizacji samorządowych w Białorusi, zwiększającego ich wiedzę prawniczą.
W wyniku projektu Liuda opublikowała podręcznik Przemoc domowa w Białorusi: Odpowiedzi prawne. Zawiera on informacje na temat prawnych sposobów zapobiegania domowej przemocy na Białorusi, analizuje ograniczenia obecnie obowiązującego białoruskiego prawa, prezentuje wskazówki prawne mające na celu zwiększenie skuteczności walki z przemocą domową oraz analizuje poczynania białoruskiego rządu w kontekście międzynarodowych praw człowieka. Do dziś na Białorusi rozprowadzono 2000 egzemplarzy tego poradnika.

Bułgaria

[ top ]
Diana Kovatcheva
Sofia, Bułgaria-2000

Diana jest prawniczką z Sofii i doktorantką prawa w Bułgarskiej Akademii Naukowej. Jako stypendystka NEWW w 2000 roku współpracowała z Parlamentarzystkami dla Globalnej Akcji, gdzie pracowała w programie Empowerment For Women z zamiarem rozszerzenia go na Europę Wschodnią.
Kontynuacją pracy Dany był projekt Kazus Płci w Parlamencie Bułgarskim, który zaowocował stworzeniem narodowego forum otwartej dyskusji na tematy płci, wpłynął na zwiększenie ilości kobiet w bułgarskim parlamencie i pozwolił bułgarskim parlamentarzystkom na szerokie odniesienie się do spraw płci na arenie narodowej. Projekt ten, realizowany wraz z Bułgarską Fundacją Badań Gender, jest kontynuowany do dziś.
Po zakończeniu pracy w Bułgarskiej Fundacji Badań Gender Diana została doradczynią bułgarskiego ministra sprawiedliwości ds. ratyfikacji Międzynarodowego Trybunału Karnego, powołania Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni i rozwoju Banku Światowego. Obecnie Diana jest dyrektorką Transparency International w Bułgarii, światowej organizacji zajmującej się walką z korupcją. Diana pracuje nad projektami dotyczącymi prawnych, społecznych i politycznych aspektów korupcji na poziomie lokalnych, narodowym i międzynarodowym.

Elka Krasteva
Varna, Bułgaria-2001

Elka jest prawniczką w SOS dla Rodzin Zagrożonych Ryzykiem w Bułgarii, gdzie udziela porad prawnych w dziedzinie przemocy domowej. Jako stypendystka NEWW w 2001 roku Elka pracowała w organizacji Prawnicy Minnesoty dla Praw Człowieka w Programie Praw Człowieka dla Kobiet, gdzie prowadziła prawne badania i opracowała program ochrony przed przemocą domową w Rumunii oraz projekt dotyczący praw człowieka dla kobiet w Bułgarii. Podczas pobytu w Minneapolis Elka była także wolontariuszką WATCH - organizacji samorządowej monitorującej sprawy sądowe dotyczące przemocy domowej.
Kolejny projekt Elki Domowa Przemoc a Bułgarskie Sądy, łączy badania nad istniejącym systemem legislacyjnym dotyczącym przemocy domowej, szkolenia w zakresie spraw sądowych dotyczących przemocy domowej oraz rozwój nowych metod budowania bazy danych przypadków przemocy domowej. Głównym celem projektu Elki jest monitorowanie i zmiana sposobów rozsądzania spraw sądowych dotyczących przemocy domowej i zwiększenie społecznej świadomości na problem przemocy domowej.

Bośnia-Hercegowina

[ top ]
Olivera Simic
Banialuka, Bośnia-Hercegowina-2001

Olivera Simic pracuje na wydziale Międzynarodowych Praw Człowieka na Uniwersytecie w Essex, w Wielkiej Brytanii. Oliviera pracuje obecnie jako asystentka projektu Ochrona Dzieci przy UNICEF w Bośni i Hercegowinie. Jako prawniczka zajmuje się sprawami przemocy wynikającej z dyskryminacji płci i handlem ludźmi. Oliviera była stypendystką NEWW w 2001 roku oraz stypendystką Legal Intern with Human Rights Watch w Waszyngtonie.
Webste: http://www.oliverasimic.com

Czechy

[ top ]
Lenka Simerska ( Stypendystka programu economicznego)
Praga, Czechy-2002

Lenka była pierwszą stypendystką programu ekonomicznego NEWW w 2002 roku. Jest absolwentką wydziału socjologii politycznej i ekonomicznej Uniwersytetu w Pradze. Jest także współzałożycielką Praskiego Centrum Studiów Gender i członkinią rady Koalicji KARAT. W Centrum Studiów Gender Lenka jest liderką projektu "Międzynarodowa Sieć".
Jako stypendystka NEWW Lenka uczestniczyła w programie Sprawiedliwości Ekonomicznej i Społecznej prowadzonym przez Kobiecą Organizację Środowiska i Rozwoju (http://www.wedo.org) i brała udział w kursach dotyczących pracy na Uniwersytecie Rutgers. W WEDO Lenka zbierała informacje i prowadziła badania dla Ekonomicznego i Społecznego Departamentu Sprawiedliwości i asystowała przy powstawaniu wielu publikacji.
Obecnie, wraz z Centrum Studiów Gender Lenka realizuje projekt Kobiety i Inwestycje Zagraniczne w Republice Czeskiej, który ma na celu badanie procesu i polityki inwestycji zagranicznych pod kątem gender. Badania dotyczą aktywizacji kobiet w procesie inwestycyjnym, inwestycji przyjaznych kobietom, oraz pomocy kobietom. Projekt ten uzyskał częściowe finansowanie z programu PHARE

Gruzja

[ top ]
Nino Bakakuri
Tibilisi, Gruzja-2002

Nino jest prawniczą, pracuje w Stowarzyszeniu Gruzińskich Młodych Prawników w Tibilisi. Zajmuje się sprawami handlu kobietami, przemocą domową i edukacja prawną. Jako stypendystka NEWW Nino pracowała w Międzynarodowej Grupie Praw Człowieka (http://www.hrlawgroup.org), w projekcie: Handel Ludźmi w Waszyngtonie D.C., gdzie prowadziła badania nad międzynarodowymi standardami prawnymi i analizami prawnymi dotyczącymi handlu ludźmi w różnych krajach. Nino brała także udział w kursie Prawa Człowieka Dla Kobiet w Centrum Prawnym Uniwersytetu Goergetown. Wraz ze Stowarzyszeniem Prawników Nino prowadzi obecnie swój postypendialny projekt Handel Ludźmi i Przemoc Domowa w Gruzji. Projekt ma na celu analizę narodowych i międzynarodowych praw dotyczących handlu ludźmi i przemocy domowej oraz zaproponowanie rządowi gruzińskiemu konkretnych rozwiązań legislacyjnych wprowadzających skuteczne prawne mechanizmy do walki z handlem ludźmi i przemocą domową. `

Kosowo

[ top ]
Mirlinda Kusari
Kosowo-2003

Mirlinda jest stypendystką Programu Ekonomicznego i Społecznego NEWW 2003. Mirina jest doktorem Zarządzania Biznesem i Ekonomią Uniwersytetu w Prisztinie. Obszar jej zainteresowań to przedsiębiorczość kobiet i rozwój małego biznesu. Mirlinda jest założycielką Stowarzyszenia Kobiet Biznesu w Gjakowa, w Kosowie i prezeską tej organizacji.
Jako stypendystka NEWW Mirlinda pracowała w Administracji Małego Biznesu USA, w Biurze Kobiet Właścicielek Biznesu (http://www.sba.gov). Mirlinda pracowała także w Centrum Kobiecego Biznesu Online, gdzie tłumaczyła informacyjne teksty biznesowe na język albański, oraz w Centrum Kobiet Biznesu w Nowym Jorku, Maryland i Virginii.
Mirlinda realizuje obecnie projekt Przejrzysty Budżet Kosowa: Analiza Pod Kątem Płci, którego celem jest analiza budżetu pod kątem płci oraz praktyczne i strategiczne potrzeby kobiet w dystrybucji publicznych środków.

Litwa

[ top ]
Saule Vidrinskaite
Wilno, Litwa-1997

Saule jest prawniczką, absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Wileńskiego w 1994 roku. Jako stypendystka NEWW Saule pracowała w Human Rights Watch, Women's Rights Division in Washington, DC (http://www.hrw.org), gdzie zajmowała się gromadzeniem danych i raportów dotyczących praw człowieka, rozwojem strategii i inicjatywami obrony w różnych dziedzinach praw kobiet.
Kontynuacją pracy Saule był projekt Edukacyjny Program Praw Dziewcząt, który miał na celu zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie praw dziewcząt i ich ochrony prawnej. Założeniem projektu było przeprowadzenie analizy prawnej i dotarcie do grupy młodych dziewcząt w celu zwiększenia ich świadomości prawnej oraz zainicjowanie pozytywnej zmiany i zwiększenie możliwości życiowych jako przyszłych litewskich kobiet.
Obecnie Salue jest doradczynią w Biurze Rzecznika Równych Szans. Salue uczestniczy także w projekcie Monitorowania Akcesji do UE prowadzonego przez Instytut Otwartego Społeczeństwa i uczy praw człowieka w Centrum Studiów Gender na Uniwersytecie Wileńskim.

Evelina Bulotaite
Litwa-2003

Ewelina jest stypendystką programu prawnego NEWW 2003 i prawniczką zajmującą się prawami reprodukcyjnymi oraz zdrowiem seksualnym. Ewelina pracuje w Ministerstwie Zdrowia Republiki Litewskiej jako Główna Specjalistka Wydziału Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Ewelina jest odpowiedzialna za przygotowanie, monitorowanie oraz przeprowadzenie programu zdrowotnego Litewskiej Akcesji do UE.
Jako stypendystka NEWW Ewelina pracowała w organizacji Globalni Partnerzy Planowania Rodzicielstwa (http://www.plannedparenthood.org/global), gdzie zajmowała się badaniem i analizą statusu reprodukcyjnych praw kobiet na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Po stypednium Ewelina realizowała projekt Wprowadzenie Prawa Reprodukcyjnego na Litwie we współpracy z litewskim Stowarzyszeniem Planowania Rodziny i Zdrowia Seksualnego. Zadaniem projektu jest zwiększenie społecznej świadomości na potrzeby zdrowotne kobiet i zaproponowanie konkretnych rozwiązań rządowy Litwy w celu rozwoju i przyjęcia całościowej polityki zdrowia reprodukcyjnego, które odpowiada standardom międzynarodowym.

Mongolia

[ top ]
Ekho Baasanjav
Ułan Bator, Mongolia-2002

Ekho jest prawniczką, pracuje w Prawniczym Centrum dla Reformy Prawnej w Mongolii. Jest koordynatorką projektów dotyczących praw kobiet, publikacji oraz szkoleń prawnych dotyczących przemocy domowej.
Jako stypendystka programu prawnego NEWW Ekho pracowała nad Projektem Praw Człowieka dla Kobiet w organizacji Adwokaci Minnesoty dla Praw Człowieka. (http://www.mnadvocates.org), gdzie prowadziła badania nad przemocą domową, asystowała w rozwoju nowych inicjatyw internetowych promujących prawa kobiet w krajach Europy środkowo-wschodniej i byłych państwach Związku Radzieckiego oraz uczestniczyła w programie badania spraw sądowych dotyczących przemocy domowej. Ekho brała także udział w kursie Międzynarodowe Prawa Człowieka na Uniwersytecie w Minnesocie.
Obecnie Ekho prowadzi swój projekt Przemoc Domowa i Szkolenie Prawników Profesjonalistów, we współpracy z Centrum Prawników. Celem projektu jest ocena spraw przemocy domowej w sądach Mongolii i wywarcie na rząd Mongolii presji ustanowienia prawa przeciw przemocy domowej.

Polska

[ top ]
Anna Wilkowska
Gdańsk, Polska-2000

Anna jest prawniczką specjalizującą się w międzynarodowym prawie człowieka i dziennikarką. Obecnie doktoryzuje się z prawa międzynarodowego. Jako stypendystka programu prawnego NEWW Anna pracowało w organizacji Adwokaci Minnesoty dla Praw Człowieka w programie Praw Człowieka (http://www.mnadvocates.org).
Kontynuacją pracy Anny był projekt, który realizowała w organizacji Adwokaci Minnesoty, gdzie prowadziła badania i opracowała zarys raportu Dyskryminacja Seksualna i Molestowanie Seksualne w Polsce. Raport ten dokumentuje przypadki dyskryminacji seksualnej i molestowania seksualnego w pracy, bada reakcję polskiego rządu na dyskryminację seksualną w odniesieniu do międzynarodowego, regionalnego i narodowego prawa. Jako końcowy element projektu Anna przygotowała podręcznik prawniczy dotyczący międzynarodowego, regionalnego i narodowego prawa dotyczącego dyskryminacji seksualnej.
Do lipca 2003 roku Anna pracowała w NEWW-Polska nad projektem "Sprawiedliwość Płciowa i Ekonomiczna w Procesie Akcesji do Unii Europejskiej".

Sylwia Spurek
Lodź, Polska-2000

Sylwia jest prawniczką, legislatorką (aplikację ukończyła w 2004 r.). Specjalizuje się w tematyce udziału kobiet w życiu publicznym , w tym w mediach i reklamie oraz w problematyce przemocy domowej. Jest autorką ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwalonej przez Sejm RP w lipcu 2005 r. Jako stypendystka programu prawnego NEWW 2000 Sylwia pracowała w organizacji Teraz Równość (www.equalitynow.org), gdzie prowadziła analizę przepisów prawnych pod względem ewentualnej dyskryminacji ze względu na płeć Dodatkowo podczas pobytu w USA Sylwia pracowała w kampanii senatorskiej Hillary Clinton, zajmując się sprawami polsko-amerykańskiej społeczności w Nowym Jorku. Postypendialny projekt Sylwii Reprezentacja Kobiet w Wyborach Parlamentarnych 2001 realizowany był we współpracy z Centrum Praw Kobiet w Łodzi. Sylwia opublikowała książkę Kobiety, Partie, Wybory, która pokazała istniejące w partiach politycznych bariery, utrudniające kobietom uczestniczenie w polityce.
Do listopada 2005 r. Sylwia pracowała w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie pełniła funkcję rzeczniczki prasowej. Jako legislatorka analizowała i opiniowała rządowe projekty aktów prawnych oraz przygotowywała projekty koniecznych zmian prawnych w kontekście dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego.
Obecnie Sylwia pracuje jako Radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą przemocy w rodzinie. Jest również autorką publikacji książkowych "Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz" i "Prawo w moim życiu" oraz kilkudziesięciu innych publikacji i artykułów na temat praw człowieka kobiet, przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Barbara Godlewska
Warszawa, Polska-2001

Barbara przed wyjazdem na stypendium NEWWu, pracowała w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (http://www.waw.pdi.net/~polfedwo). Do najważniejszych obszarów jej zainteresowań należą: rynek pracy, dyskryminacja oraz udział kobiet we władzach. Jako stypendystka NEWW w 2001 roku Basia pracowała w Centrum Prawa i Polityki Reprodukcyjnej (http://www.crlp.org), gdzie prowadziła badania i przygotowywała opracowania nt. statusu kobiecych praw człowieka w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności zorientowane na prawa reprodukcyjne. Po powrocie do Polski koordynowała projekt w Fundacji Ośka (http://www.oska.org.pl)

Anna Wojciechowska-Nowak
Warszawa, Polska-2002

Anna jest prawniczką z Polski. Przed przyłączeniem się do programu stypendialnego NEWW, pracowała w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie. Główne zagadnienia leżące w zakresie zainteresowań Anny to: pozycja kobiet na rynku pracy, sieci bezpieczeństwa społecznego, oraz prawa reprodukcyjne.
Jako stypendystka NEWW w 2002 roku, Anna pracowała w Instytucie Badań nad Polityką Kobiecą (http://www.iwpr.org) w Waszyngtonie, gdzie poszukiwała i analizowała ekonomiczne aspekty zdrowia reprodukcyjnego. Podczas stypendium Anna uczestniczyła również w kursie dot. praw kobiet w Centrum Prawa na Uniwersytecie Georgetown.
Anna będzie kontynuowała projekt wraz z Centrum Promocji Kobiet w Polsce, gdzie będzie udzielać kobietom powszechnych porad prawnych.

Małgorzata Pomaranska-Bielecka
Warszawa, Polska-2002

Małgorzata Pomaranska-Bielecka - prawniczka i politolog z uprawnieniami pedagogicznymi, Studentka na Międzywydziałowych, środowiskowych studiach doktoranckie przy Wydziale Historycznym U.W. z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytetu Warszawskiego, Aplikantka prokuratorska, współpracuje z Fundacją Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada, Stowarzyszeniem "Niebieska Linia" oraz Uniwersytetem Warszawskim, założycielka i członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Stypendystka NEWW w 2003 roku.

Irmina Kotiuk
Warszawa, Polska-2004

Irmina skończyła prawo na UW WPiA. Przed wyjazdem na stypendium współpracowała z "Niebieską Linią" i Kliniką Prawa udzielając porad prawnych ofiarom przemocy.
W czasie stypendium pracowała w Feminist Majoraty Foundation (www.feminist.org.pl) i uczęszczała na zajęcia z międzynarodowego prawa kobiet na Georgetown University. W czasie stypendium Irmina pracowała nad zbieraniem osobistych historii kobiet z całego świata związanych z łamaniem ich praw z zakresu praw reprodukcyjnych i zdrowia sexualnego. Irmina miała również okazję brać udział w organizacji i uczestniczyć w "March for Women Life" w Waszyngtonie - największej demonstracji w historii Stanów Zjednoczonych.
Aktualnie Irmina pracuje nad projektem "Prawa reprodukcyjne i zdrowie seksualne - od analizy prawnej do edukacji" wraz z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej.

Rumunia

[ top ]
Roxana Tesiu
Bukareszt, Rumunia-1997

Roxana jest prawniczką specjalizującą się w dziedzinie praw człowieka. Ukończyła prawo na Uniwersytecie w Bukareszcie w 1996 roku. Pracowała nad wieloma sprawami dotyczącymi praw kobiet w Rumunii, m.in. nad zagadnieniami z wiązanymi z feminizacją biedy, nierównością płci, marginalizacją kobiet, seksizmem w edukacji, przemocą w rodzinie, oraz innymi formami przemocy wobec kobiet.
Podczas stypendium NEWW, Roxana pracowała przy projekcie dot. orędownictwa na rzecz praw kobiet (WRAP) w International Human Rights Law Group (http://www.hrlawgroup.org) w Waszyngtonie. Zajmowała się: przemocą domową, udziałem kobiet w konfliktach zbrojnych, handlem ludźmi.
Obecnie Roxana jest koordynatorką Programu Równych Szans dla Kobiet i Mężczyzn Open Society Fundation w Rumunii.

Livia Aninosanu
Bukareszt, Rumunia-2001

Livia jest prawniczką AnA, Society for Feminist Analysis w Bukareszcie. Obecnie praca Livii jest skupiona na przygotowywaniu apelacji do Międzynarodowego Trybunału Karnego w regionie CEE/NIS. Jako stypendystka NEWW w 2001 roku, Livia pracowała w Women's Caucus for Gender Justice In the International Criminal Court (http://www.iccwomen.org).
Kontynuując projekt, Płeć a Międzynarodowy Trybunał Karny, Livia nadal związana jest z Women's Caucus for Gender Justice In the International Criminal Cort, upowszechnia wiedzę na temat Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Serbia

[ top ]
Marija Lukic
Belgrad, Serbia-1997

Marija jest prawniczką i koordynatorką organizacji Voice of Difference w Belgradzie. Jako stypendystka NEWW Marija pracowała w Centrum Harriet Tubman w Minneapolis, zajmując się Programem Rzecznictwa Prawa (http://www.harriettubman.org). Marija szczególnie skupiała się na tematyce związanej z przemocą domową i innymi formami przemocy wobec kobiet, oraz udokumentowała najlepsze przykłady w zakresie poradnictwa dla kobiet - ofiar przemocy domowej w Minneapolis. W Centrum Harriet Tubman Marija również prowadziła dokumentację spraw dotyczących przemocy domowej, służyła informacją na temat w.w. spraw adwokatom, prokuratorom i sędziom, oraz nakreśliła regulacje ochrony dla kobiet.
Kontynuacja projektu Mariji, Przemoc Domowa w Serbii, to trzyletnia praca nad projektem dokumentującym przemoc domową w Serbii, oraz stworzeniem instytucji udzielającej społecznej i prawnej rekompensaty za wyrządzone krzywdy ofiarom przemocy domowej. Marija zainicjowała ten projekt z Grupą Promocji Praw Kobiet, których badania i dokumentacja zostały opublikowane w książce pt. Family Violence is Another Thing (Przemoc w Rodzinie jest Czymś Innym).
W latach 2000/2000 Marija była stypendystką na Wydziale Prawa na Columbia University, USA. Obecnie kontynuuje publikowanie artykułów na temat przemocy domowej, płci oraz zagadnień związanych z równouprawnieniem.

Vesna Zivkovic
Nis, Serbia-1999

Vesna jest prawniczką specjalizującą się w tematyce przemocy wobec kobiet, handlu ludźmi oraz udzielaniem porad prawnych kobietom w Serbii. Jako stypendystka NEWW w 1999 roku Vesna pracowała jako Obserwatorka Praw Czlowieka w Wydziale Praw Kobiet (http://www.hrw.org), gdzie prowadziła badania nad uchodźcami z Kosowa i handlem kobietami w byłej Jugosławii i Bośni. Kontynuacją projektu Vesny było stworzenie Centrum Praw Kobiet w Nis. Centrum udziela porad prawnych, prowadzi programy edukacyjne oraz psychologicznie wspiera kobiety - ofiary przemocy domowej. Centrum poprzez pracę z kobietami szerzy świadomość praw kobiet i działa na rzecz wzmocnienia ich pozycji w serbskim społeczeństwie.

Diana Miladinovic
Belgrad, Serbia-2000

Przed stypendium NEWW w 2000 roku Diana pracowała jako radczyni prawna w Autonomicznym Centrum Kobiet Przeciwko Przemocy na Tle Seksualnym, a także była studentką w Centrum Studiów dla Kobiet w Belgradzie. Praca Diany zorientowana jest na przemoc domową, a także edukację w zakresie praw kobiet. Jako stypendystka NEWW Diana pracowała w organizacji Upełnomocnienia Kobiet Przeciwko Przemocy (WEAVE) w Waszyngtonie, gdzie asystowała adwokatom i prawnikom w sprawach spornych m.in. rozwodach, czy kwestiach imigracji, a także prowadziła badania prawne.
W wyniku kontynuacji projektu Diany Program Szkoleniowy nt. Przemocy Domowej 30 serbskich prawniczek zostało przeszkolonych, aby reprezentować klientów w sprawach związanych z przemocą domową, udzielać porad prawnych, reprezentować kobiety-ofiary przemocy domowej, oraz wzmocnić ochronę praw kobiet, szczególnie w dziedzinie przemocy wobec kobiet.
Obecnie Diana koordynuje Justicia, niezależne centrum doradztwa prawnego w Belgradzie. Dzięki funduszom NEWW i ABA/CEELI, Justicia prowadzi powszechne poradnictwo dla kobiet, które nie mogą pozwolić sobie na usługi prawnika.

Aleksandra Vladisavljevic
Serbia-2003

Alex jest stypendystką NEWW od 2003 roku w dziedzinie Polityki Ekonomicznej i Społecznej. Przedtem pracowała jako Krajowa Koordynatorka Światowej Sieci Nauczania: STAR, w Belgradzie. Alex promuje wzmocnienie ekonomiczne kobiet poprzez badania, rzecznictwo i wsparcie techniczne. Do głównych obszarów jej zainteresowań należą: pozycja kobiet na rynku pracy, przedsiębiorczość kobiet i rzecznictwo polityki społecznej.
Jako stypendystka NEWW Alex pracowała w Centrum Studiów Politycznych Kobiet (http://centerwomenpolicy.org) w Instytucie Polityki Zagranicznej dla Ustawodawstwa Stanowego oraz nad problemem handlu kobietami w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo Alex współpracowała z Gender Action i prowadziła badania strukturalnego dopasowania kredytów pod kątem płci w Serbii dla Banku Światowego.
Alex kontynuuje projekt w Stowarzyszeniu Inicjatyw Kobiecych (AWIN) w Serbii. Polega on na badaniach, analizie i tworzeniu rekomendacji dla parlamentarzystów dot. poprawienia sytuacji ekonomicznej kobiet.

Mirjana Tejic
Serbia-2003

Mirjana Tejic - graduated from Law Faculty, University in Belgrade, specialized in Culture and Gender on Women's Studies - Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, MA candidate on Gender and Politics, Faculty of Political Sciences, University in Belgrade.
2003 NEWW Legal Fellow on Reproductive rights and Sexual Health - worked in National Organization of Women - Legal Defense and Educational Fund (now Legal Momentum) in New York; participated in International Women's Human Rights Clinic in CUNY Law School, New York. Member of Autonomous Women's Center in Belgrade from 2003 to 2006.
Founder and legal representative of Center for prevention of domestic violence in Belgrade, working on judicial trenings, court watch monitoring program on domestic violence civil and criminal cases.
Conducted analysis of compliance of domestic regulations with international standards (on UN, CoE and EU level) on domestic violence; conducted analysis of international documents on women's health rights for the purpose of creating National Strategy on Women's Health; conducted analysis of international standards and mechanisms on women's reproductive rights.

Słowacja

[ top ]
Henrieta Kollarova
Bratysława, Słowacja-2001

Henrieta jest słowacką prawniczką, której praca skupia się na zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz problemach szarej strefy rynku pracy. Jako stypendystka NEWW w 2001 roku, Henrieta pracowała w Międzynarodowym Centrum Badań nad Kobietami (http://www.icrw.org), gdzie prowadziła badania dotyczące przemocy wobec kobiet na Słowacji oraz nielegalnego zatrudnienia kobiet w Centralnej i Wschodniej Europie.
Kontynuacja projektu Henriety, Porady Prawne dot. Przemocy Domowej, polega na zwiększeniu świadomości istnienia problemu związanego z przemocą domową na Słowacji poprzez szkolenia i kampanie społeczne. Projekt ten jest skierowany do wpływowych polityków i ustawodawców, którzy mogą wprowadzić efektywniejsze prawa związane z przemocą domową, jak również do profesjonalistów pracujących w sądownictwie, by stworzyć skuteczniejsze metody reagowania na przemoc domową na Słowacji.

Ukraina

[ top ]
Halyna Fedkovych
Lwów, Ukraina-1999

Halyna jest prawniczką w Zachodnio-ukraińskim Centrum "Kobiece Perspektywy" we Lwowie, (www.women.lviv.ua), gdzie zajmuje się tematyką handlu kobietami, przemocą w rodzinie oraz kwestią molestowania seksualnego. Jako stypendystka NEWW w 1999 roku, Halyna pracowała w Centrum Harriet Tubman w Minneapolis, asystując prawnikom udzielającym porad prawnych kobietom - ofiarom przemocy domowej. Halyna prowadziła badania dotyczące prawa rodzinnego, uczestniczyła w sprawach związanych z przemocą domową w sądzie rodzinnym, oraz jako wolontariuszka udzielała porad ofiarom przemocy domowej w lokalnym centrum kobiet maltretowanych.
Kontynuacja projektu Halyny: Program Porad i Edukacji Prawnej pozwoliła na udzielanie wsparcia kobietom we Lwowie. Celem projektu Halyny było udzielenie kobietom wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych. Program Halyny wspiera 500 kobiet.
Obecnie Halyna nadal zajmuje się problematyką zwalczania przemocy domowej i handlu ludźmi w Zachodnim-kraińskim Centrum jako radczyni prawna i trenerka. W 2002 roku ukończyła IREX Contemporary Issues Fellowship, podczas którego prowadziła badania nad przemocą domową w Stanach Zjednoczonych. Halyna otrzymała również grant ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na przeprowadzenie analizy porównawczej przemocy na tle seksualnym na Białorusi, w Polsce, na Ukrainie, w Serbii i Rosji. Wyniki analiz zostały zaprezentowane WHO w kwietniu 2002 roku w Genewie.

Olha Harasymiv
Lwów, Ukraina-2000

Olha pracuje w Zachodnim Ukraińskim Centrum "Kobiece Perspektywy" we Lwowie, na Ukrainie (www.women.lviv.ua) jako prawniczka i trenerka. Praca Olhy jest zorientowana na zatrudnienie, sprawy społeczne i socjalne. Jako stypendystka NEWW w 2000 roku, Olha pracowała w Wydziale Praw Kobiet ONZ, gdzie monitorowała łamanie praw człowieka w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Kosowie, oraz prowadziła badania nad statusem kobiet na Ukrainie. Podczas stypendium Olha współpracowała z Międzynarodową Akcją na Rzecz Przestrzegania Praw Kobiet przy tworzeniu zarysu raportu alternatywnego (opracowanego przez organizacje pozarządowe, a nie rząd) Ukrainy dla Komitetów Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturowych ONZ, który został zaprezentowany ONZ w Nowym Jorku w 2001 roku.
Dzięki kontynuacji projektu Olhy: Edukacja Prawna i Publiczne Radztwo Prawne kobiety z obszarów wiejskich w regionie Lwowa otrzymują bezpłatne porady prawne.
Obecnie Olha jest stypendystką Muskie, studiuje Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Georgetown, w Waszyngtonie, USA.