Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Stypendia dla prawniczek

OPIS PROGRAMU

Celem Projektu Stypendia dla Prawniczek jest podniesienie kwalifikacji początkujących prawniczek oraz kobiecych organizacji w regionie CEE/NIS dla zwiększenia efektywności ich działań na rzecz praw kobiet na lokalnym i ponadregionalnym poziomie. Uczestniczki projektu zajmują się kwestiami przemocy domowej, handlu kobietami, dyskryminacji w pracy, a także wspierają polityczne zaangażowanie kobiet w regionie CEE/NIS.
Od 1997 w projekcie wzięło udział 26 osób z 12 krajów regionu CEE/NIS. Uczestniczki projektu tworzą sieć działaczek na rzecz Praw Kobiet w regionie CEE/NIS, Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej. Każdej wiosny na corocznym Fellows' Alumnae Workshop uczestniczki projektu prezentują swoją pracę, wymieniają się informacjami i doświadczeniami. Spotkania te, w połączeniu z innymi wydarzeniami oraz działaniami członkowskimi, ułatwiają realizację wspólnych projektów i inicjatyw, otwierając drogę do utrzymywania nieprzerwanej więzi między regionami.

PRZEBIEG PROGRAMU

Uczestniczki projektu biorą udział w dwutygodniowym szkoleniu (Washington D.C.), odbywają czteromiesięczny staż w amerykańskiej organizacji praw człowieka, biorą udział w szkoleniu prawnym na temat Międzynarodowych Kobiecych Praw Człowieka, a także realizują dwunastomiesięczny projekt na rzecz praw kobiet w swoim rodzimym kraju. Wiedza zdobyta podczas projektu może być wykorzystana m.in. w sprawach sądowych naruszających prawa kobiet, podczas realizowania projektów i inicjatyw na polu kobiecych praw człowieka.
Każda uczestniczka odbywa staż w amerykańskiej organizacji praw człowieka ukierunkowanej na wspieranie praw kobiet. Projekt zapewnia intensywne szkolenie dotyczące m.in. strategii i mechanizmów działania w sferze praw człowieka, prowadzenia badań oraz szukania rozwiązań prawnych w różnorodnych kwestiach kobiecych. Uczestniczki pracują w pełnym wymiarze czasowym bez wynagrodzenia, odbywając czteromiesięczny staż od września do grudnia. Od stycznia uczestniczki w kooperacji z NEWW prowadzą przez rok własny projekt w organizacji pozarządową w swoim rodzimym kraju.
Organizacje, które w przeszłości gościły uczestniczki projektu to między innymi: International Human Rights Law Group, Human Rights Watch/Women's Rights Division, CRLP (Center for Reproductive Law and Policy), Minnesota Advocates for Human Rights, Battered Women's Justice Project, Equality Now, Parliamentarians for Global Action, the Women's Caucus for Gender Justice, ICRW (International Center for Research on Women), WEDO (Women's Environment and Development Organization), IWPR (Institute for Women's Policy Research), and WEAVE (Women Empowered Against Violence).