Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Książka i czasopismo


Od 1991 Projekt NEWW Książka i Czasopismo wspiera wymianę pomysłów i wiedzy pomiędzy kobiecymi ruchami w Stanach Zjednoczonych, Europie środkowo-Wschodniej, państwach byłego Związku Radzieckiego i Rosji (CEE/NIS/Rosja). Projekt pomaga w tworzeniu centrów i bibliotek o tematyce społeczno-kulturowej tożsamości płci oraz praw kobiet, wspiera własne badania i publikacje na temat zmieniającej się sytuacji kobiet w regionie CEE/NIS/Rosja.
W czasie 11 lat, Projekt "Książka i Czasopismo" utworzył bazę około 6500 książek oraz czasopism, a także zebrał 150 000$ małych dotacji dla badaczy, działaczek/działaczy oraz kobiecych organizacji pozarządowych w regionie CEE/NIS/Rosja, mając wkład w rozwój szkoleń, ruchów kobiecych oraz obywatelskich inicjatyw na rzecz praw kobiet.
Obecnie NEWW udziela grantów rzeczowych tj. książki, inne publikacje, prenumerata. Wnioski z opisem potrzebnych publikacji i celu ich wykorzystania przyjmowanie są pod adresem e-mail: newwny@igc.apc.org. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Przykłady dotacji

"Amagdari" - Georgian Association of Facilitating Women's Employment - Gruzja
Dotacja NEWW Książka i Czasopismo wsparła badania i publikację dwóch broszur (w języku gruzińskim), "Women's Labor and Employment Problems" oraz "Women's Labor Rights in Georgia"
Liuda Mazur, Belarusian Association of Women Lawyers - Białoruś
Dotacja NEWW Książka i Czasopismo wsparła publikację poradnika prawnego (w języku białoruskim i angielskim) na temat przemocy domowej "Domestic Violence in Belarus: The Judicial Response". Poradnik został użyty do szkolenia ponad trzydziestu organizacji pozarządowych w Białorusi dla rozwinięcia wiedzy prawnej.
Gender Studies Center - Republika Czeska
Projekt NEWW Książka i Czasopismo był jedną z pierwszych inicjatyw wspierających Prague Gender Studies Center. Dzięki wsparciu NEWW, Gender Studies Center uruchomiło pierwszą bibliotekę dotyczącą społeczno-kulturowej tożsamości płci w Republice Czeskiej. Dzięki NEWW, Gender Studies Center nieprzerwanie rozwija swoje projekty na wielu polach takich jak sprawiedliwość ekonomiczna oraz prawa kobiet w Republice Czeskiej.
Liana Jaqeli - Gruzja
Projekt NEWW Książka i Czasopismo wsparł feministyczny film, "Communication Skills for Azheri Women in Georgia"
Liliana Hentosh, Lviv University Program on Women in Society - Ukraina
Projekt NEWW Książka i Czasopismo wsparł publikację antologii Gender Approach: History, Culture, and Society, a reader for students.
Olha Harasymiv, Western Ukrainian Center "Women's Perspectives" - Ukraina
Projekt NEWW Książka i Czasopismo wsparł publikację oraz dystrybucję poradnika prawnego "znaj swoje prawa" (w języku ukraińskim) "Everyday Rights". Poradnik został wykorzystany jako część projektu literatury prawnej ukierunkowanej na problem potrzeb kobiet żyjących w regionach wiejskich Lwowa.

W 2004 roku granty zostaly przyznane m.in.:

 • na rozwój bibliotek (ASPEKT Women's Library - Slowacja; PATRIR Center for Gender Awareness - Rumunia; Lezbib - Chorwacja)
 • tlumaczenie oraz wydawanie książek i czasopism (eFKa, Polska - kwartalnik "Zadra"; Women's Health Initiative - wydanie bulgarskiej wersji "Our Body, Ourselves"; Belgrade Women's Studies Center - Journal Genero)
 • wsparcie finansowe seminariów (Polska, Albania)
 • badania i edukacje (Fullness-of0Life Academy, Polska - warsztaty komputerowe dla starszych kobiet; Gender Studies Uniwesytetu Wroclawskiego, Polska
 • organizacja konferencji "Europa bez homofobii"

APPLICATION
Research, analytical thinking, and the exchange of ideas are all urgently needed to promote gender justice throughout Central and Eastern Europe, the Newly Independent States and Russia (CEE/NIS/Russia).
The Book and Journal Project:
 • Contributes books and journals to CEE/NIS/Russia from the Western publishing explosion on women and gender.
 • Provides cash grants for individuals and libraries to build resources and purchase books in local languages.
 • Assists in curricula development and library building for women's resource centers and gender studies programs.
 • Occasionally funds the production of flyers, posters and newspaper ads to support the advocacy efforts of local NGOs.
The Book and Journal Project supports organizations and individuals. All grant applicants should forward the required information and submit requests via email to:
NEWW Book and Journal Project
NEWW-NY
Email: newwny@igc.org
If email is not an option please mail this information to the following address:
NEWW Book and Journal Project
167 Spring Street, #3
New York, NY 10012
USA
Fax (212) 226-8091
REQUIRED INFORMATION:
 • Organization/Name
 • For organizations, please provide a contact name
  For individuals, please provide any affiliations with institutions/organizations
 • Field of Activity/Area of Expertise
 • Address, City, Country
 • Phone
 • Fax
 • Email
1. Book requests - all applicants for book requests must provide the following information:
 • Statement of Purpose
 • Either a complete list of book requested, or general subject areas (titles to be selected by the B&J Project).
2. Cash grants to buy books
 • Statement of Purpose.
 • List of books purchased and original receipts must be submitted.
3. Cash grants for projects - grant applicants are required to submit a project proposal with the following information:
 • Project description
 • Individual background/organization history, including description of organizational capacity to carry out the project.
 • Project budget
 • Project timeline

» Report 2015[pdf 4,6 MB]
» Report 2014[pdf 3,3 MB]
» Report 2013[pdf 30,9 MB]
» Report 2012[pdf 30,1 MB]
» Report 2010, Part 2[pdf 2,11 MB]
» Report 2010, Part 1[pdf 1,66 MB]
» Report 2008[pdf 94,76 KB]
» Report 2007[pdf 245,55 KB]
» Bibliography[pdf 270,15 KB]
» Report 2005[pdf 1,15 MB]