Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Konferencja "Europa dla kobiet"

EUROPA DLA KOBIET
W dniach 30 listopada – 01 grudnia odbyła się w Warszawie w Sejmie RP konferencja EUROPA DLA KOBIET. Organizatorem konferencji był Fundacja Współpracy Kobiet NEWW-Polska. Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Demokratyczną Unią Kobiet.
Celem konferencji było uzgodnienia priorytetów i strategii dla realizacji której można byłoby wykorzystać współpracę z Europejskim Lobby Kobiet. Europejskie Lobby Kobiet jest największą organizacją parasolową koalicji organizacji kobiecych w każdym z krajów członkowskich UE. Zrzesza także europejskie organizacje branżowe takie jak organizacja rolniczek, policjantek czy lekarek. Sekretariat znajduje się w Brukseli. Celem organizacji jest promowanie praw kobiet i równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Jest ona aktywna zarówno w obszarze ekonomii kobiecej, pozycji kobiet w społeczeństwie, czy na stanowiskach decyzyjnych.
Obszarami polityki EWL są:
 • Kobiety w podejmowaniu decyzji
 • Polityka społeczna i zatrudnienie
 • Europejska polityka równości płci i ustawodawstwa
 • Migracja i azyl
 • Prawa podstawowe w Unii Europejskiej
 • Rewizja traktatów europejskich
 • Międzynarodowa działalność na rzecz Praw Człowieka
 • Przemoc wobec kobiet
 • Kobiety a media
Fundacja NEWW zorganizowała dwudniowe spotkanie organizacji kobiecych z całej Polski w celu uzgodnienia priorytetów i strategii dla realizacji, której można byłoby wykorzystać współpracę z Europejskim Lobby Kobiet. Szczególnie istotna wydaje się mobilizacja tych grup polskich kobiet, którym EWL może dużo zaofiarować, a którego tej pory nie angażowały się aktywnie w działania europejskie, np. rolniczki czy kobiety niepełnosprawne. Chcemy również przygotować środowisko organizacji kobiecych do współpracy branżowej z EWL.
Naszym celem było uświadomienie kobietom w Polsce, że poprzez lepszą współpracę z EWL mogą mieć wpływ na:
 • Decyzje podejmowane przez polski rząd
 • Większe szanse na rynku pracy
 • Równy dostęp do edukacji
 • Przełamywanie stereotypów na temat ról kobiet i mężczyzn
 • Zwiększyć partnerstwo w rodzinie

W konferencji wzięło udział ok. 150 kobiet z różnych organizacji i środowisk kobiecych, licznie było reprezentowane środowisko kobiet wiejskich.

Wśród panelistek znalazły się Cecile Greboval – Dyrektorka EWL

Katarzyna Kądziela- Dyrektorka Fundacji im Izabeli Jarugi-Nowackiej

Małgorzata Tarasiewicz- Dyrektorka NEWW

Jolanta Plakwicz- Reprezentantka Polskiego Lobby Kobiet w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Bernadetta Niemczyk -Przewodnicząca Krajowe Rady KGW

Marzena Dobrowolska -członkini Porozumienia Kobiet dla Pomorza

Danuta Wojdat- Pełnomocniczka ds. Kobiet Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Ewa Miszczuk -Przewodnicząca Komisji Kobiet OPZZ

Zuzanna Dąbrowska- dziennikarka

Konferencja nie była jednorazowym wydarzeniem, ale początkiem dalszych działań na rzecz zintegrowania środowiska kobiecego w Polsce i aktywizacji współpracy z EWL.

W najbliższym czasie planujemy dalsze spotkania, warsztaty, dyskusje panelowe i seminaria