Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Przeciwdziałanie różnym aspektom przemocy wobec migrantek w Pomorskim

Slideshow Image 1

Warsztat "Przeciwdziałanie przemocy wobec migrantek" z Salome Mbugua z AKiDwA z Irlandii.

Projekt dotyczy przeciwdziałania różnym aspektom przemocy wobec migrantek oraz przedstawicielek mniejszości romskiej w Pomorskim. By ochronić kobiety przed szeroko rozumianą przemocą, podjęte zostaną działania badawcze, lobbingowe, strategiczne, edukacyjne, wsparciowe oraz upowszechniające wiedzę z zakresu praw migrantek, rodzajów przemocy, której doświadczają, oraz możliwego wsparcia.

Powstanie pierwszy regionalnie raport dotyczący poziomu ochrony oraz sytuacji migrantek w pomorskim, zestaw rekomendacji odnośnie oczekiwanego przez migrantki modelu ochrony i wsparcia, strategia współpracy na rzecz przeciwdziałania handlowi kobietami i pracy przymusowej, działania edukacyjne oraz poradnicze (prawne i psychologiczne) oraz konferencja podsumowująca projekt, powstanie sieć współpracy i lobbingu na rzecz ochrony kobiet przed przemocą motywowaną uprzedzeniami.

Długofalowo, działania mają na celu budowanie wrażliwej na płeć polityki migracyjnej w województwie pomorskim.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Wspierania Imigrantek i Imigrantów (CWII) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Iceland Liechtenstein Norway EEA Grants
Iceland Liechtenstein Norway EEA Grants
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja im. Stefana Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży