Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Prezydencja Polska a Równouprawnienie i Przeciwdziałanie Dyskryminacji

ZAPROSZENIE

Fundacja Współpracy Kobiet Neww Polska i Fundacja im. Róży Luksemburg
zapraszają na

Seminarium

"Pieniądze też mają płeć."

Seminarium odbędzie się 17 maja w Gdańsku Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 9.

» Program seminarium [ pdf 47,27 kb ]

» Formularz zgłoszeniowy na seminarium [ doc 43,00 kb ]

» Adres na który należy przesłać formularz zgłoszeniowy jagusiak@neww.org.pl

SEMINARIUM
PIENIĄDZE TEŻ MAJĄ PŁEĆ
Gdańsk, 17 maja 2012
HOTEL SCANDIC
Ul. Podwale Grodzkie 9
Pieniądze mają płeć [ pdf 884,44 kB]
Tematyka budżetu genderowego jest kontrowersyjna i powszechnie uważa się, że konstruowanie budżetu z podziałem na wydatki przeznaczone dla mężczyzn i kobiet jest skomplikowane i wymaga zaangażowania dodatkowych kosztów. Tymczasem budżet uwzględniający płeć nie zawsze oznacza zwiększenie wydatków, ale spojrzenie na cały budżet z kobiecego punktu widzenia, w celu przeanalizowania idących za nim konsekwencji dla mężczyzn i kobiet. Oznacza również ponowne zdefiniowanie i określenie priorytetów oraz ewentualną zmianę podziału środków finansowych.
Fundacja NEWW organizuje seminarium poświęcone tematyce budżetu genderowego.
Wpływ procesów ekonomicznych jest inny na kobiety i mężczyzn. To właśnie kobiety najbardziej straciły na skutek spadku ogólnego poziomu życia, który miał miejsce w Polsce w okresie przemian i teraz w dobie kryzysu. Ze względu na to, że kobiety są bardziej zależne od usług i świadczeń dostarczanych przez państwo i samorządy, kontrolowanie wydatków jest z ich punktu widzenia szczególnie ważne.
W ramach działalności NEWW w 2005 roku powstał raport dotyczący analizy budżetu Gdańska „Gdańska Inicjatywa Budżetowania po Kątem Płci”. Opracowanie było pierwszą w Polsce tego rodzaju kompleksową próbą analizy działań władz lokalnych pod kątem wrażliwości na potrzeby płci.
Celem seminarium będzie zaproponowanie rozwiązań budżetowych dla Urzędu Miasta Gdańska, które byłyby uwrażliwione na potrzeby płci. Uczestnicy seminarium zapoznają się z propozycjami analizy strukturalnej budżetu miasta o szczególnym znaczeniu dla obszarów aktywności kobiet, a także podjęliby próbę identyfikacji źródeł decyzji politycznych i innych uwarunkowań (np. stereotypów) jakie stoją za podziałem wydatków. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak danych dotyczących podziału na płeć przy określaniu dochodów płynących do budżetu miasta.