Informacje


Surogatka? Zdecydowanie nie.

2015-03-27 20:06:21 / Przeczytano 3025 razy

Projekt interwencji na rzecz zniesienia macierzyństwa zastępczego (surogatowego) na Konferencji w Hadze (The Hague Conference on Private International Law)

 

 

 (Organizacja z Francji przesłała nam tłumaczenie apelu na język polski, który zamieszczamy w wersji jaka otrzymałyśmy.)

 

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego przygotowuje projekt dokumentu międzynarodowego (konwencja międzynarodowa lub zalecenie), który ma na celu ułatwienie wzajemnego uznania pokrewieństwa w rezultacie umów surogatowych oraz sprecyzowanie “minimalnych standardów” w zakresie korzystania z matek zastępczych.

 

Należy działać bezzwłocznie. Prace Haskiej Konferencji, światowej organizacji międzyrządowej na rzecz współpracy w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego, szczególnie w domenie ochrony dzieci i rodziny, mają bardzo duże znaczenie. Za nimi stoi wiele umów międzynarodowych, takich jak Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 1993 roku.

 

W marcu 2014 roku Stałe Biuro Haskiej Konferencji opublikowało dokument, który sugeruje Państwom Członkowskim sporządzenie projektu konwencji międzynarodowej w sprawie macierzyństwa zastępczego. W 2015 roku Rada Haskiej Konferencji zdecyduje czy stworzyć grupę roboczą, która zbada realia implementacji tego tekstu.

 

Jeżeli projekt zostanie wdrożony w życie, tekst wypracowany przez tę grupę roboczą, zawierający regulacje międzynarodowe, spowoduje w efekcie, pod pretekstem „regulacji”, nic innego jak legitymizację i zachętę do korzystania z matek zastępczych, praktykę leżącą u źródła handlu ludzkim ciałem i zasadniczo przeciwnej prawom kobiet i dzieci jako osób ludzkich.

 

Organizacje pozarządowe, zwalczające handel matkami, powinny bezzwłocznie i aktywnie zaangażować się w tę dyskusję. Najwyższy czas podjąć temat powszechnego zniesienia macierzyństwa zastępczego. Tak jak zostało zniesione niewolnictwo, macierzyństwo zastępcze też może zostać zakazane. 

 

Z tą myślą, „Kolektyw na Rzecz Szacunku Osoby Ludzkiej” (Collectif pour le Respect de la Personne (CoRP) przygotowuje projekt pisemnej interwencji zaadresowanej do Stałego Biura Haskiej Konferencji oraz do wszystkich Państw Członkowskich.

 

Chodzi nam o:

  • zaakcentowanie faktu, iż macierzyństwo zastępcze stoi w sprzeczności z celami Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (nieprzywłaszczanie przez osoby bogate zdolności reprodukcyjnych ludzi biednych) oraz z tekstami międzynarodowymi o ochronie praw człowieka i praw dziecka;
  • zainicjalizowanie projektu wzywającego do powszechnego zniesienia macierzyństwa zastępczego oraz zwalczania handlu macierzyństwem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

CoRP zachęca wszystkie organizacje, które wyznają podobne przekonania, do poparcia powyższej inicjatywy. Przyłączcie się do nas, abyśmy skutecznie i solidarnie promowali ideę powszechnego zniesienia macierzyństwa zastępczego!

 

Więcej informacji: http://collectif-corp.com/2015/03/24/hague-conference-feminists-for-the-abolition-of-surrogacy/

send mail
facebook

Film z YouTubex
Wyślij informację e-mailemx
Tutaj możesz zawiadomić znajomego o ciekawej informacji, lub inną osobę, o której wiesz, że jest zainteresowana tą tematyką.
Tytuł informacji: Surogatka? Zdecydowanie nie.
*Komentarz nadawcy:
Wpisz znaki widoczne poniżej na obrazku zachowując odpowiednią wielkość
Reload Image
Captcha image
Rubryki zaznaczone (*) są wymagane