Informacje


Zaproszenie na konferencję feministyczną: "Nowa kobieta - ideał, postać, metafora"

Materiały konferencyjne organizatorek

Źródło informacji: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny link do źródła:  URL: » Link
2016-12-16 12:19:12 / Przeczytano 274 razy

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku US zaprasza na konferencję naukową poświęconą historii jednej z figur dyskursu feministycznego oraz kultury nowoczesnej: Nowej Kobiecie.

Nowa Kobieta to feministyczny ideał, który pojawił się pod koniec XIX wieku. Termin użyty po raz pierwszy w tym znaczeniu przez Sarah Grand w połowie lat dziewięćdziesiątych, został następnie spopularyzowany przez Henry’ego James’a oraz wiele pisarek i publicystek, którym zawdzięczamy opisy życia uczących się i pracujących zawodowo Amerykanek i Europejek. Kolizję aspiracji i potrzeb Nowej Kobiety ze społecznymi stereotypami na temat „natury” i „przeznaczenia” płci wnikliwie analizował również Henrik Ibsen, którego bohaterki chciały wyrwać się z „domów lalek”, ale na zewnątrz, w świecie do którego dążyły, rozpościerało się zimne pustkowie.

Nowe Kobiety pojawiały się jako pracownice, konsumentki, 
sufrażystki, bohaterki powstającej popkultury. W dyskursie feministycznym były przedstawiane jako jednostki widzące, aktywne i samoświadome, nie zaś widzialne, bierne i bezrefleksyjne. Literatura, teatr i nowe media, takie jak fotografia czy film, prezentowały przede wszystkim wzory zachowań w otoczeniu domowym i życiu prywatnym, ale gra toczyła się o miejsce w życiu społecznym, polityczne prawa, podmiotowość. Nowe Kobiety współtworzyły nowoczesny świat, nie zawsze wcielając się w te role, które pisała dla nich literatura, często natomiast kreując własne wzorce.

W polskim piśmiennictwie termin Nowa Kobieta nie był stosowany tak często, jak w innych językach, choć pojęcie to funkcjonowało. Być może zainteresowanie rolami kobiety, zapoczątkowane w pozytywizmie, ze względu na specyfikę historyczną opierało się bardziej na kontynuacji tradycji niż na potrzebie modernizacji. Między innymi nad tymi kwestiami chcemy się wspólnie zastanowić podczas konferencji. Zależy nam jednak na ujęciach, które nie będą ograniczały się do interpretacji pojedynczych utworów czy motywów, lecz podejmą próbę syntezy, wprowadzą perspektywę komparatystyczną, zaprezentują teoretyczny namysł nad kulturą XX i XXI, nowoczesnością, krytyką feministyczną.

Proponujemy podjęcie kilku problemów: 
1. Recepcja idei Nowej Kobiety w polskim ruchu i piśmiennictwie emancypacyjnym 
2. Rekonstrukcja historii Nowej Kobiety w Polsce 
3. Relacja między nowoczesnością a figurą Nowej Kobiety 
4. Widzialność kobiet w kulturze XX wieku 
5. Nowa Kobieta jako projekt intelektualny 
6. Fantazja, fantastyka, popkulturowe wcielenia kobiecości
7. Posthumanizm a kobiecość
8. Umiejscowienia figury Nowej Kobiety między substancjalizmem a konstruktywizmem
9. Odżywanie nowych i starych wzorów w XXI wieku 

Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w serii wydawniczej Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI Wieku (Księgowanie, 2014; Czytanie, 2015; Medycyna, 2016).

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.
Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień do 12 lutego 2017 r. na adres: a.zawiszewska@gmail.com

Organizatorki konferencji:
prof. dr hab. Inga Iwasiów
dr hab. Agata Zawiszewska
dr Aleksandra Krukowska

send mail
facebook

Film z YouTubex
Wyślij informację e-mailemx
Tutaj możesz zawiadomić znajomego o ciekawej informacji, lub inną osobę, o której wiesz, że jest zainteresowana tą tematyką.
Tytuł informacji: Zaproszenie na konferencję feministyczną: "Nowa kobieta - ideał, postać, metafora"
*Komentarz nadawcy:
Wpisz znaki widoczne poniżej na obrazku zachowując odpowiednią wielkość
Reload Image
Captcha image
Rubryki zaznaczone (*) są wymagane