Informacje


Przerwijmy kontinuum przemocy wobec kobiet i dziewczyn w Europie – wezwanie kobiecych organizacji: „rewolucja, nie reformy”

Konferencja Loud and United - panel ekspercki

Autor informacji: tłumaczenie - Julia Gierczak
Źródło informacji: Europejskie Lobby Kobiet
Pełny link do źródła:  URL: » Link
2017-06-17 17:23:15 / Przeczytano 514 razy

Bruksela, 8 czerwca 2017

 

Już od 20 lat jesteśmy głośne i zjednoczone! Dzisiaj w Brukseli Europejskie Lobby Kobiet (EWL) zorganizowało międzynarodową konferencję i demonstrację Loud and United.

 

Poprzez cykl wydarzeń podkreślamy 20 lat aktywności Obserwatorium przeciwko Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt, działającego przy EWL. Obserwatorium VAW (Violence against Women) to unikalna sieć pełniąca na przestrzeni lat kluczową rolę doradczą, wspierająca EWL wiedzą ekspercką na temat realiów przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej oraz napędzająca roszczenia EWL w tej materii wobec międzynarodowych i lokalnych gremiów decyzyjnych.

 

Obserwatorium zostało powołane do życia w 1997 roku w celu monitorowania realizacji zobowiązań państw członkowskich UE przyjętych w wyniku Konferencji wokół praw kobiet, która odbyła się w 1995 roku w Pekinie

 

Będąc formacją lobbystyczno-polityczną, Obserwatorium dba o to, by kwestia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewczyn miała wysoką pozycję w agendzie UE, a przyjęte zobowiązania były faktycznie wdrażane. Dzięki Obserwatorium EWL w 1999 roku skompletowało pierwszą bazę danych na temat przemocy domowej w Europie.

 

„Jesteśmy daleko od wizji Europy, w której kobiety i dziewczyny mogłyby prowadzić życie wolne od przemocy. 1 na 3 kobiety jest ofiarą męskiej przemocy na przestrzeni swojego życia. 50 kobiet umiera każdego dnia w Europie. Średnio co 8 minut kobieta zostaje zgwałcona przez mężczyznę. Kobiety i dziewczęta znajdują się w pułapce prostytucji, stają się ofiarami okaleczenia narządów płciowych i każdego dnia doświadczają różnych form molestowania seksualnego bezpośrednio na ulicy. Wszystkie formy przemocy wobec kobiet i dziewczyn mają taki sam cel: uciszyć kobiety, utrzymać je w podrzędnej pozycji i zachować obowiązującą hierarchię ról społecznych między kobietami a mężczyznami”, wyjaśniała Edith Schratzberger-Vecsei, prezeska EWL.

 

Prawdziwa zmiana, a nie jedynie reforma!

 

Mija 20 lat od czasu powołania do życia Obserwatorium i obecnie członkinie EWL są mile widziane przez Komisję Europejską, która uczyniła 2017 „rokiem inicjatyw Unii Europejskiej, mających ukrócić wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewczyn”. To bardzo ważne, że UE staje na straży Konwencji Stambulskiej, przyjętej w 2011 roku przez Radę Europy. Konwencja jest pierwszym aktem legislacyjnym w Europie, artykułującym przestępczy charakter różnych form przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

„Podczas gdy odnotowujemy ten postęp, jednocześnie rzucamy wyzwanie Europie, by ratyfikowała, wdrożyła i zainwestowała w szeroką realizację postanowień Konwencji Stambulskiej, poprzez wysłuchanie i poważne potraktowanie ekspertyz organizacji kobiecych. Przemoc wobec kobiet i dziewczyn wydarza się codziennie i wszędzie. To paneuropejska bolączka, która wymaga paneuropejskiej reakcji. I odpowiedzią na nią nie może być jedynie reforma, ona wymaga wprowadzenia faktycznej zmiany”, mówiła Iliana Balabanova-Stoicheva, wiceprezeska EWL.

 

Dlatego właśnie publiczne wydarzenie EWL „Loud and United” zgromadziło przedstawicielki różnorodnych europejskich instytucji celem zaprezentowania dobrych praktyk przeciwdziałania męskiej przemocy oraz zwiększenia widzialności problemu we wszystkich obszarach aktywności w Europie. Wśród zaproszonych europarlamentarzystek i ekspertek znalazły się:

  • Monika Ladmanova, doradczyni Very Jourovej ds. równości genderowej w resorcie Sprawiedliwości, Praw Konsumenckich i Równości Genderowej;
  • Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, europarlamentarzystka z Francji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE);
  • Ms Corazza Bildt, europarlamentarzystka ze Szwecji, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM);
  • Ms Antonella Gatt, przewodnicząca Social Questions Working Party (Social Policy), prezydencja Malty w UE;
  • Mr Rait Kuuse, zastępczyni sekretarki generalnej ds. polityki społecznej, Ministerstwo Ochrony Społecznej, Estonia;  
  • Ms Marja Ruotanen, przewodnicząca Rady Europy ds. godności ludzkiej i różnorodności.

 

Panel ekspercki podczas konferencji

 

 

Organizacje kobiece są sercem zmiany

 

W opinii przedstawicielek Europejskiego Lobby Kobiet, które jest organizacją parasolową od 25 lat zrzeszającą oddolne kobiece inicjatywy i organizacje pozarządowe z całej Europy, zachodzące zmiany nigdy nie byłyby możliwe bez nakładu pracy organizacji kobiecych oraz siły i odwagi ofiar, które zdecydowały się zabrać głos i przełamać zmowę milczenia wokół przemocy wobec kobiet i dziewczyn.

 

Siła organizacji kobiecych wspierających ofiary i prowadzących kampanię w kierunku zmiany jest widoczna dzięki działalności licznych aktywistek podejmujących inicjatywy tak różnorodne, jak elementarne codzienne wsparcie prowadzone przez centra pomocy ofiarom przemocy seksualnej, domy przejściowe, ale również poprzez artystyczne projekty zwiększające widzialność seksualnej eksploatacji kobiet, czy wreszcie za pośrednictwem polityczek i działaczek zabierających głos w sprawie kobiet i dziewczyn w sferze publicznej.

 

Artystyczny głos ofiary przemocy seksualnej w ramach projektu

 

 

“To nieprawda, że nie mówimy o tym głośno. Faktem jest, że nasze głosy nie są dostatecznie słyszalne i odpowiednio waloryzowane. Właśnie dlatego przemoc wobec kobiet jest sprawą polityczną. Tylko ci, którzy chcą utrzymać w mocy nierówności i niesprawiedliwość genderową mają coś do stracenia, gdy męska przemoc jest niwelowana, a mentalność w tej kwestii się zmienia”, mówi Fiona Broadfoot, ofiara handlu żywym towarem na tle seksualnym i inicjatorka projektu adresowanego do kobiet z podobnym doświadczeniem, rozwijanego w Anglii pod hasłem „Build a Girl” (dosłownie: „Zbudować dziewczynkę”).

 

 

Hołd złożony odporności, sile i solidarności z udziałem ikony feminizmu, Glorii Steinem

 

Globalnie rozpoznawalna feministyczna aktywistka Gloria Steinem uświetniła swoją obecnością publiczny event EWL i demonstrację. Razem z 350 uczestniczkami i uczestnikami z organizacji europejskich i belgijskich maszerowała ulicami Brukseli, domagając się rzeczywistych działań i realnej zmiany.

 

Gloria Steinem podczas demonstracji w Brukseli

 

 

Ten moment solidarności jest ważnym sygnałem dla UE mówiącym o zaangażowaniu organizacji kobiecych, zabiegających o budowanie Europy wolnej od wszelkich form męskiej przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

 

„Bardziej niż bieda, naturalne surowce, religia oraz poziom demokracji, przemoc wobec kobiet jest najbardziej wyrazistym predykatorem pokoju wewnątrz kraju i w jego relacjach międzynarodowych – przemoc genderowa stała się taką siłą, że po raz pierwszy w historii ludzkości liczba kobiet na świecie nie przeważa nad liczbą mężczyzn”, mówiła Gloria Steinem.

 

“Przemoc wobec kobiet i dziewczyn nie jest zjawiskiem akcydentalnym, tylko strukturalnym, wynikającym z konstrukcji systemu. Zależy ona od nas wszystkich. Kontynuujmy przełamywanie milczenia i obojętności na tę kwestię! I zawsze pamiętajmy o tej ostatniej dziewczynie, jeśli naprawdę pragniemy położyć kres męskiej przemocy i zaprowadzić sprawiedliwość genderową”, mówiła Edith Schratzberger-Vecsei, podczas gdy demonstranci wznosili ręce w geście solidarności i dzielili ze sobą piosenki i hasła przewodnie akcji „Loud & United”.    

 

Loud and United 1     Loud and United 2

 

                                               ***

Użyj w mediach społecznościowych hashtagu #LoudUnited!

 

Wydarzenie zorganizowane przy wsparciu belgijskich organizacji kobiecych Vrouwenraad, Conseil des femmes francophones de Belgique i la March Mondiale des Femmes.

 

Nasze polityczne żądania:

  • Rozpoznanie na poziomie UE oraz z perspektywy państw członkowskich wszelkich form przemocy wobec kobiet  jako specyficznego problemu – kwestii ściśle związanej z płcią;
  • Ratyfikacji i wdrożenia Konwencji Stambulskiej przez UE i państwa członkowskie;
  • Przedstawienia przez UE konkretnej strategii ukierunkowanej na kryminalizację wszelkich form męskiej przemocy wobec kobiet i dziewczyn oraz oferowanie wsparcia kobietom i dziewczynom z wyraźnym zaangażowaniem Komisji Europejskiej w ramach jej pracy nad ustanowieniem pełnej równości między kobietami a mężczyznami;
  • Systematycznych konsultacji oraz stabilnych dotacji finansowych na działalność organizacji kobiecych wspierających ofiary przemocy wobec kobiet i dziewczyn, rozwijanie kampanii zwiększających świadomość wagi problemu na poziomie unijnym, narodowym i lokalnym państw członkowskich.

 

Dodatkowe źródła: 


1. Nowość! Kompedium wiedzy na temat continuum przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
2. Dokumentacja Obserwatorium Przemocy Wobec Kobiet i Dziewczyn.

3. Petrycja skierowana do Rady Europy, inicjatywa we współpracy z  WeMove .

 

Zrealizowane z funduszy Komisji Europejskiej, Kering Foundation, NOVO Foundation, Google, przy wsparciu Miasta Brukseli.

 

send mail
facebook

Film z YouTubex
Wyślij informację e-mailemx
Tutaj możesz zawiadomić znajomego o ciekawej informacji, lub inną osobę, o której wiesz, że jest zainteresowana tą tematyką.
Tytuł informacji: Przerwijmy kontinuum przemocy wobec kobiet i dziewczyn w Europie – wezwanie kobiecych organizacji: „rewolucja, nie reformy”
*Komentarz nadawcy:
Wpisz znaki widoczne poniżej na obrazku zachowując odpowiednią wielkość
Reload Image
Captcha image
Rubryki zaznaczone (*) są wymagane