Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Poznać Znaczy Zrozumieć

Nasze Stowarzyszenie uczestniczy obecnie w projekcie „Poznać Znaczy Zrozumieć. Wsparcie Obywateli Państw Trzecich w Społeczeństwie Polskim Poprzez Utworzenie Klubów Integracji Obywatelskiej w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Kobiet, projekt jest realizowany do końca roku.
Głównym celem projektu jest uruchomienie w trzech miastach Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku Klubów Integracji Obywatelskiej – KIO, które będą stanowiły centra wymiany międzykulturowej i ośrodki integracji cudzoziemców pochodzących z obszarów nie należących do struktur Wspólnoty Europejskiej z obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.
Kluby Integracji będą
  • podejmowały szeroki wachlarz działań umożliwiających efektywną integrację obywateli państw trzecich w społeczeństwie polskim.
  • będą miejscem warsztatów międzykulturowych i psychologicznych, czyli spotkań imigrantów z Polakami, podczas których będzie dochodziło do transferu wiedzy na temat kultury miejsc pochodzenia wszystkich uczestników spotkań wyznawanych przez nich wartości oraz norm.
  • będą platforma wymiany istotnych informacji z punktu widzenia skutecznej integracji imigrantów z państw trzecich tj. jak radzić sobie w codziennych interakcjach imigrantów i Polaków, jakie elementy kultury i tradycji przedstawicieli tych dwóch grup stanowią fundament tożsamości, który należy szanować i zaakceptować.
  • umożliwienie obywatelom polskim i obcokrajowcom wzajemne poznanie, zrozumienie odmienności i wypracowanie skutecznych, pozbawionych cech dyskryminacyjnych metod i narzędzi integracyjnych.
Zaproponowany program integracji obywateli państw trzecich jest oparty na analizie dokumentów, publikacji i badań prowadzonych w okresie ostatnich 20 lat czyli od czasów transformacji i ratyfikowania Konwencji Genewskiej dotyczącej uchodźców.
Po transformacji Polska stała się krajem bardziej otwartym na cudzoziemców, a po 2004 r bardziej atrakcyjnym. Wejście Polski do Unii europejskiej a także do strefy Schengen, wymusiło na władzy rządzącej dostosowanie ustawodawstwa polskiego do zaistniałej sytuacji, jednak w Polsce brakuje działań podnoszących poziom świadomości społecznej nt. problemów imigrantów w społeczeństwie przyjmującym i wspierających skuteczną integrację społeczna cudzoziemców, którzy zdecydowali się na osiedlenie w Polsce.
Dodatkowo wśród rodzimego społeczeństwa nadal istnieją przeświadczenia, że cudzoziemcy z krajów nie tak rozwiniętych jak Polska, to osoby, które czerpią korzyści z systemu obowiązującego w kraju do którego przybyli i odmawiają porzucenia swoich obyczajów i asymilacji.
Imigranci są często bardzo nieufni w kontaktach z przedstawicielami urzędów i obywateli krajów do którego przybyli. Kluby Integracji maja być pomostem między społeczeństwem przyjmującym i jego instytucjami a imigrantami pochodzącymi z krajów nie należących do struktur Unii Europejskiej.
» www.poznac-znaczy-zrozumiec.pl