Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch
Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i mediacji dla rodzin z problemem alkoholowym.

Zgodnie z art.207 par.1 Kodeksu Karnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Wiele badań wskazuje na to, że znaczny odsetek mężczyzn, którzy znęcają się nad swoimi partnerkami nadużywa alkoholu. Nic jednak nie świadczy o przyczynowo-skutkowym charakterze związku między tymi dwoma problemami. Bicie to zachowanie wyuczone, a nie wynik nadużywania substancji psychoaktywnej czy choroby psychicznej. Mężczyźni, którym zdarza się to często, maja skłonność do korzystania z alkoholu jako usprawiedliwienia przemocy. Przypadki przemocy połączonej z piciem alkoholu mogą być cięższe i kończyć się poważniejszymi obrażeniami. Terapia uzależnienia od alkoholu nie leczy przemocy. Jak wynika z danych statystycznych uzyskanych z ogólnopolskich telefonów zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” w 2002 roku alkohol był okolicznością towarzysząca przemocy.

Zrób pierwszy krok, aby POWSTRZYMAĆ PRZEMOC

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Tel. 0 58 344 38 53

Porady prawne odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy,

Poradnictwo Prawne:
Porady prawne będą udzielane w siedzibie Stowarzyszenia NEWW- Polska. Prawnik udzieli porad, wskaże odpowiednie do sytuacji akty prawne, pomoże napisać pisma procesowe. Zadaniem porad prawnych będzie uświadomienie osobie poszkodowanej, że prawo jest po jego stronie.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń obserwujemy jak niewiele kobiet wie, że alimenty można uzyskać z funduszu alimentacyjnego, że rozwód nie jest potrzebny dla uzyskania alimentów, że rozprawa sądowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, że dziecko może zeznawać w sądzie. Brakuje również wiedzy o tym jak pozyskać dowody przemocy.
Porady prawne oferowane przez NEWW polegają między innymi na zebraniu, wypełnieniu, bądź napisaniu odpowiednich dokumentów do sądu i innych pokrewnych instytucji.
Aby umówić się na poradę zadzwoń od 9.00 do 17.00: 0-58 344 38 53
Poradnictwo Prawne On-Line:
Osoby mające dostęp do poczty elektronicznej i Internetu mogą skorzystać z informacji prawnych umieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także ze wzorów pism procesowych i innych dokumentów. Prawniczka odpowiada na listy i udziela porad w miarę możliwości za pomocą poczty elektronicznej.
Na potrzeby projektu udostępniamy adres: porady@neww.org.pl
Mediacje:
Mediacje prowadzi wykwalifikowany mediator. Jego rolą jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumienia się między stronami. Mediator jest w tym procesie bezstronny, czyli nie opowiada się za żadną ze stron i w równym stopniu angażuje się w pomoc każdej z nich. Nie ocenia zarówno osób, ich zachowań jak i proponowanych rozwiązań. Pozostaje neutralny wobec sposobu rozwiązania konfliktu i czynionych przez strony uzgodnień. Mediator akceptuje wszelkie rozwiązania (w tym również brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediacja ma charakter poufny. Sesja mediacyjna trwa średnio od dwóch do czterech godzin. Na ogół potrzebne są dwa lub trzy spotkania. Właściwy proces mediacji poprzedza spotkanie konsultacyjne, podczas którego strony konfliktu i mediatorzy wzajemnie się poznają.
Aby umówić się na mediacje zadzwoń od 9.00 do 17.00: 0-58 344 38 53
Projekt realizowany jest dzięki dotacji
RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”