Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Samorząd Kobiet II

Warsztaty psychologiczne dla kobiet, które zdecydowały się na rozwód
z powodu uzależnienia męża lub przemocy domowej
warsztaty odbędą się 17,18 i 24,25 lipca 2010 r.

Głównym celem warsztatu jest odbudowanie wiary we własne siły i możliwości, zaufania do siebie po przerwaniu destrukcyjnego małżeństwa, a także przepracowanie sytuacji trudnej, jaką jest rozwód. Cel ten osiągnięty będzie dzięki pomocy psychologicznej oraz wsparciu grupy.
CELE WARSZTATU:
 1. Spotkanie z innymi kobietami w podobnej sytuacji.
 2. Próba rozpoznania swoich potrzeb, celów czy obaw.
 3. Próba rozpoznania i wyrażenia uczuć towarzyszących rozstaniu.
 4. Praca nad poczuciem własnej wartości.
 5. Zaplanowanie ważnych sfer życia w przyszłości.
 6. Umożliwienie dyskusji na temat problemów związanych z rozwodem, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.
 7. Odpowiedź na pytanie: „Jak chronić dzieci przed konsekwencjami rozwodu?”
 8. Wyjaśnienie wszelkich kwestii prawnych związanych z postępowaniem rozwodowym.
 9. Rozpoznanie przekazów dotyczących rozwodu płynących z kultury, stereotypów, przekazów rodzinnych i własnych przekonań.
 10. Rozpoznanie i zmiana stereotypowego myślenia na temat siebie, jako kobiety po rozwodzie.
Warsztaty zaplanowane są dla 1 grupy (8 – 14osób). Zajęcia będą trwać 2 weekendy (soboty i niedziele), po 8 godzin każdego dnia.
Prowadzenie warsztatów
Warsztat będzie składał się z czterech bloków ćwiczeń – każdy w innym dniu warsztatu:
 1. Moja przeszłość w małżeństwie (zyski i straty po rozwodzie)
 2. Jak chronić dzieci przed konsekwencjami rozwodu?
 3. Praca nad odbudowaniem poczucia własnej wartości
 4. Co dalej - zaplanowanie celów na przyszłość
Wykorzystane zostaną takie formy pracy jak: burza mózgów, psychodrama, praca w parach, rysunek projekcyjny, dyskusja, bajka i metafora, wizualizacje
Planowane terminy warsztatów to:
 • 17 - 18 lipca 2010 r.
 • 24 - 25 lipca 2010 r.
Prowadzenie warsztatów:
Anna Jarząbek – psycholożka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od maja 2004 r współpracuje ze Stowarzyszeniem NEWW - Polska udzielając porad oraz prowadząc warsztaty psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz osób z rodzin alkoholowych. Pracuje w poradni leczenia uzależnień. Jest koordynatorem projektu „TU I TERAZ Udział specjalistów w interwencjach domowych w przypadku stosowania przemocy” organizowanego i finansowanego przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańska, w ramach tego projektu współpracuje z dzielnicowymi w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie a także prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie w trakcie zdobywania Certyfikatu Terapeuty Uzależnień. Ponadto ukończyła Kurs Terapii Systemowej – terapia rodzinna.
Helena Tomaszewicz – pedagożka. Absolwentka Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, gdzie zajmuje się pomocą osobom współuzależnionym i doświadczającym przemocy domowej, ponadto prowadzi szkolenia dla policjantów, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów z zakresu przeciwdziałania przemocy i kontaktu z osobą skrzywdzoną. Prowadzi również grupy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada Certyfikat specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Certyfikowany Praktyk NLP (Certified Practitioner NLP).

Projekt prowadzony jest dzięki dotacji
Samorządu Wojewodztwa Pomorskiego