Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Bezpieczeństwo i tożsamość

Bezpieczeństwo i tożsamość
Ruch „Wolność i Pokój” w relacjach międzynarodowych (1985-1990)

Warszawa, 7-8 października 2011 r.

Sala konferencyjna Biblioteki m.st. Warszawy

Ul. Koszykowa 26/28

Zapraszamy już 7 października (piątek) o godzinie 17.00

W hallu biblioteki otwarcie wystawy fotograficznej nt Ruchu WiP

Wprowadzenie: Zbigniew Romaszewski i Jacek Czaputowicz

Gośćmi honorowymi konferencji są nasi przyjaciele z Ukrainy i z innych byłych państw komunistycznych, którzy będą z nami rozmawiać w ramach czterech paneli tematycznych
I „Tożsamość – Doświadczenie - Przyszłość” (Kontekst polsko-ukraiński) (7.10.2011; g. 17.30 )
Alik Alisewicz (jeden z nieformalnych liderów ruchu hippisowskiego na Ukrainie); Jarosław Hrytsak (Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Markijan Iwaszczyszyn (Projekt DZYGA. Lwów), Myrosław Marynowycz (Wicerektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie); Mykoła Ryabczuk (Centrum Studiów nad Kulturą Ukraińską, Kijów), Taras Woźniak (Redaktor naczelny kwartalnika „Ji”, Lwów);
Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska, Jan Piekło
II „Jednostka wobec państwa – państwo wobec wyborów etycznych jednostki – doświadczenia historyczne i współczesne” (8.10.2011, g. 10.00)
(goście z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Austrii, Niemiec): Markus Meckel (Berlin, b. dysydent i b. Minister SZ NRD), Wolfgang Templin (Dyrektor Fundacji H. Boella w Warszawie), Aleksander Podrabinek (Moskwa, b. więzień łagrów, dysydent, obrońca praw człowieka, niezależny dziennikarz), Franek Wiaczorka (Mińsk działacz opozycji na Białorusi), Florian Wenninger (Uniwersytet Wiedeński); Alik Alisewicz (Lwów); Kacper Szulecki (Uniwersytet w Konstancji, RFN); Jerzy Kolarzowski (UW)
Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska, Dariusz Zalewski,
III „Mniejszości etniczne w PRL i dzisiaj. Czy możliwa jest empatia w polityce międzynarodowej?” (8.10.2011, g. 13.00)
Taras Woźniak (Lwów), Aleksander Milinkiewicz (lider białoruskiego ruchu „Za Wolność”); Tadeusz Gawin (b. lider ZPB, Białoruś), Mariusz Maszkiewicz (UKSW), Bogdan Cywiński (publicysta), Kornel Morawiecki (lider historycznego ruchu „Solidarność Walcząca”, Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), Lucjan Winnicki (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Konieczna-Sałamatin;
Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska, Jerzy Żurko
IV „Bezpieczeństwo państwa vs. dobro jednostki. Etyka – Ekologia - Racja Stanu” (8.10.2011 g. 15.30)
(Zbigniew Karaczun z SGGW, Mariana Bułgakowa ze Lwowa (“Legal Analytics”- EACLA) Andrzej Kassneberg (ISD, Warsaw) oraz przedstawiciel Niemiec). Podstawowe pytanie to: globalny kryzys czy szansa na zmianę energetyczno- klimatyczną w różnych regionach Europy i świata? Konflikty ekologiczne i etyczne w relacjach międzynarodowych na przykładzie porozumienia post Kyoto; energetyka jądrowa.
Prowadzenie: Jarosław Dubiel, Radosław Gawlik

Sponsorzy i partnerzy konferencji:

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności (Program RITA - FED) Fundacja „Za wolność naszą i waszą” (Wrocław), H. Bőll, Stiftung (Warszawa) Austriackie Forum Kultury (Warszawa) Fundacja PAUCI Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie; Ambasady RP w Moskwie i Kijowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie

Partnerzy medialni

Polskie Radio, program I; Nowa Europa Wschodnia; www.neww.org.pl ; Fundacja TEZEUSZ; Miesięcznik „Kultura Enter” (Lublin); Pismo „Kultura Liberalna”.

Szczegóły na stronie www.tezeusz.pl