Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

ABC Równości

Alternative Content

ABC Równości - akcja edukacyjna i medialna skierowana do samorządów i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska realizuje, finansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, projekt „ABC równości”, który organizowany jest w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Jest to akcja edukacyjna i medialna skierowana do samorządów i społeczności lokalnych, która swoim zasięgiem obejmuje województwa pomorskie, małopolskie oraz mazowieckie.

Działania planowane w projekcie mają na celu przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do władz samorządowych i mediów oraz do szerokiej opinii publicznej. Mają one na celu edukację polityków samorządowych w kwestii gender mainstreaming, pomoc w zwalczaniu stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i prywatnym oraz popularyzowanie zapisów antydyskryminacyjnych istniejących w polskim ustawodawstwie.

Dalekosiężnym celem projektu jest takie wpłynięcie na działania samorządów, które może zmienić na lepsze sytuację kobiet i mężczyzn. Kampania jest skierowana do lokalnych polityków zasiadających w samorządach gmin i miast w trzech województwach: pomorskim, mazowieckim oraz małopolskim. Edukacja poprzez kampanię „ABC Równości” lokalnych polityków jest dlatego tak ważna ponieważ to właśnie lokalni politycy mają wpływ na funkcjonowanie administracji samorządowej. Jednocześnie, administracja zajmuje się nie tylko wdrażaniem decyzji politycznych, ale ma też coraz większy udział w definiowaniu problemów oraz przygotowywaniu strategii politycznej. Jest, więc ważnym ogniwem włączania perspektywy płci na poziomie codziennych działań.
  • PublikacjeW ramach kampanii edukacyjnej skierowanej do polityków samorządowych wydana została publikacja „ABC równości – podręcznik samorządowca”. Podręcznik ten zawiera bardzo praktyczne informacje i jest pomocny w indywidualnym włączaniu perspektywy płci w codziennych działaniach. Wyjaśnia, dlaczego, gdzie, kiedy i jak włączać perspektywę równości oraz stanowi cenne źródło informacji i podstawowych materiałów. Podstawowych informacji o włączaniu perspektywy równości dostarczają także ulotki, kalendarze przeznaczone do dystrybucji wśród urzędników administracji i ogółu społeczeństwa.
  • Konferencje W każdym województwie objętym kampanią zostaną zorganizowane 3 konferencje (po jednej w każdym województwie), na które zaproszeni zostaną prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz media. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane założenia Europejskiego Roku Równych Szans, Podręcznik Samorządowca oraz materiały promocyjne. Konferencje zapoczątkują też kampanie medialne w każdym z wyżej wymienionych województw. Konferencje są organizowane we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi trzech wyżej wymienionych województw,

  • Kampania medialna Kampania medialna ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn. Za pośrednictwem narzędzi takich jak: billboardy, plakaty – reklama zewnętrzna na city lightach i środkach komunikacji miejskiej, spoty telewizyjne, planujemy zwrócić się do mieszkańców województwa pomorskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego pokazując, że należy „korzystać z równych praw na co dzień”.
DOWIEDZ SIĘ JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW NA CODZIEŃ:
Przydatne linki:  » więcej
Fragment podręcznika ABC Równości:  » więcej
Partnerzy:
OŚKA
efka
Patroni honorowi:
Marszałek województwa pomorskiego
Marszałek województwa małopolskiego
Marszałek województwa mazowieckiego

Projekt współfinasowany ze środków Wspólnoty Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

UN