Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Jak zwiększyć poczucie własnej wartośc

Fundacja NEWW organizuje warsztat
„Jak zwiększyć poczucie własnej wartości”

Termin warsztatu 01-02 czerwca, koszt warsztatu 240,00 PLN.

Podczas warsztatu zapewniamy przerwy kawowe.
Każdy uczestnik/uczestniczka warsztatów otrzyma w prezencie książkę „Nasze ciała, nasze życie” – jest to książka wydana po raz pierwszy w 1970 roku, jako efekt szeregu konferencji poświęconych kobiecemu ciału i zdrowiu w samych tylko Stanach Zjednoczonych doczekała się 12 wznowień w nakładzie 4 mln egzemplarzy. Wielokrotnie nagradzana, uznana przez Amerykańskie Towarzystwo Biblioteczne za jedną z najlepszych książek, zyskała miano biblii kobiecego zdrowia i najbardziej wpływowej książki ostatnich 25 lat. Jej adaptacja ukazała się w ponad 20 językach.
Zgłoszenia można wysyłać na adres jagusiak@neww.org.pl lub telefonicznie 502-055-912.
Warsztat „Jak zwierzyć poczucie własnej wartości” umożliwia nabycie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w motywowaniu siebie, odnalezieniu w sobie potencjału chęci i dbania o wysoki poziom motywacji w trakcie realizowania celów długoterminowych.
Rozwijanie poczucia własnej wartości polega między innymi na uczeniu się sposobów dokładniejszego oceniania swoich możliwości. Prowadzi to zwykle do pozytywnego odczuwania samego siebie.
Cele warsztatu:
  • rozwijanie samoświadomości
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości
  • ułatwienie dostrzeżenia mocnych stron
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości
  • możliwość weryfikacji dotychczasowych sądów na swój temat
Program szkolenia:
  1. Poznaj siebie
  2. Co składa się na poczucie własnej wartości
  3. Jaki wpływ na nasze życie ma niskie poczucie własnej wartości
  4. Praca nad budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby

Warsztat poprowadzi: Urszula Głuchowska – Bilska

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dynamiczna i kreatywna trenerka Rozwoju Osobistego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń dotyczących rozwoju osobistego, budowania wizerunku, autoprezentacji i savoir - vivre. Wszechstronne zainteresowania potwierdzone dyplomami z takich dziedzin jak public relations, nauk społecznych, studiów menadżerskich oraz trenerskich wykorzystuje w prowadzeniu wielu szkoleń rozwojowych. Ukończyła między innymi Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii przy Dojrzewalni Róż w Warszawie, która promuje idee rozwoju osobistego kobiet, wspieranie dialogu między kobietami mężczyznami.